Onsdag før påske sto de fram, investorer og ledelse i Hafsil AS. Mest interesse knyttet det seg nok til Wolfgang Rau som eier den tyske Raugruppen, hvori inngår Mineralmühle - som går tungt inn i Hafsil AS, nærmere bestemt med 60 prosent av investeringene.

De to norske - Stene Stål Gjenvinning AS i Fredrikstad og Nordox AS i Oslo får 20 prosent hver. Oslo-investoren var ikke representert. Nordox er for øvrig ikke bare aktuell som investor. Som tidligere meldt i Sarpsborg Arbeiderblad har man vurdert - som følge av begynnende trangboddhet i hovedstaden - å flytte sin produksjon til næringsparken i Sarpsborg.

I så fall vil det kunne komme til å bety rundt 60 nye arbeidsplasser i tillegg til de opp mot 20 som Hafsils virksomhet ventes å føre med seg.

Pulvermetall

I Hafsil AS vil det dreie seg om produksjon og salg av metaller og legeringer. Ikke minst tro har investorene på pulvermetallet som skal produseres.

- Det er et interessant og etterspurt produkt som blant annet anvendes i bil- og flyindustrien, opplyser Rau til SA. Han regner med at det vil lønne seg meget godt, men når vi spør hvor godt, smiles det overbærende. Om Rau-gruppens lønnsomhet er kommentaren denne:

- Tilstrekkelig. Vi pleier ikke å offentliggjøre våre resultater. Motstrebende kommer opplysningen om at omsetningen ligger på rundt 300 millioner euro.

Optimister

- Vi har slitt lenge med å få dette på plass, men jeg er overbevist om at vi skal lykkes, sier investor Øyvind Stene - som er direktør for Stene Stål Gjenvinning til SA. Han regner med 20-22 millioner kroner i omsetning det første året. Noe omsetningsmål for en fjernere framtid vil han imidlertid ikke ut med.

Wolfgang Rau mener at det med tid og stunder vil kunne regnes med en omsetning på mellom 4 og 8 millioner kroner per hode. I så fall vil det handle om en omsetning som etter hvert vil passere 50 millioner med god margin. Årsproduksjonen vil over tid bli trappet opp til 25.000 tonn.

Og investorene er altså skråsikre på at markedet er der. Men det er konkurrentene også. Derfor fikk pressen onsdag gitt tillatelse til filming og fotografering kun på utvalgte steder.

- Siden kommer det ikke inn et kamera, erklærte pressetalsmann Ragnar Christiansen.

- En må regne med at konkurrentene er svært interesserte i hva vi holder på med her. Og industrispionasje er mer vanlig enn mange tror, sa Rau.

Prøveproduksjon

Prøveproduksjonen er i gang. Ordinær produksjon er like om hjørnet. Men uansett regnes det med et investeringsbehov tilsvarende 5 til 10 millioner kroner.

Både selve fabrikken og området rundt skal fikses opp.