Gå til sidens hovedinnhold

Dette sier loven

Artikkelen er over 15 år gammel

Ingen har lov til å ha hunden sin løs hvis de ikke har fullstendig kontroll på dyret.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund alltid bli holdt i bånd (§ 6 i hundeloven).

Ellers kan altså en hund kun være løs når den blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. (§ 4)

Alle som har hunder skal generelt vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr eiendom eller ting. Det er hundeholder (den som eier, eller den som har tatt hånd om en hund for en kortere eller lengre periode) som er ansvarlig hvis noe slikt skulle skje.

Hundeholderen skal avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre, og skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for eksempel ved lekeplasser.

Politiet kan gripe inn overfor hunder og hundeholdere for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet eller trygghet, eller for å verne andre dyr.

En hund som har engrepet et menneske, kan politiet i ettertid vedta å avlive. Det samme gjelder hvis hunden har jaget eller skadet annen hund, kjæledyr eller husdyr.