Disse skal styre byen

TO DAMER, TRE MENN: Påtroppende ordfører Sindre Martinsen-Evje får med seg Linda Engsmyr (øverst t.h.) som varaordfører, og trolig Svein Larsen (øverst t.v.), Elsie Brenne og Tor Egil Brusevold som komitéledere. Larsen blir dessuten gruppeleder for Arbeiderpartiet.

TO DAMER, TRE MENN: Påtroppende ordfører Sindre Martinsen-Evje får med seg Linda Engsmyr (øverst t.h.) som varaordfører, og trolig Svein Larsen (øverst t.v.), Elsie Brenne og Tor Egil Brusevold som komitéledere. Larsen blir dessuten gruppeleder for Arbeiderpartiet. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Se hvem som skal styre byen de neste fire årene.

DEL

Selv om Arbeiderpartiets representantskap skal foreta det formelle valget, tyder det meste på at det er denne kvintetten som blir maktsentrumet i lokalpolitikken kommende periode.

Ap får etter sitt solide valgresultat alle de viktigste postene i komiteene og utvalgene som ligger under bystyret. Disse fem politikerne er utvalgt av styret i Sarpsborg Ap og styret i bystyregruppa til de tyngste posisjonene.

– Innstillingen var enstemmig, så jeg tror representantskapet vil godkjenne valgene, sier lederen i Sarpsborg Ap, Inger-Christin Torp. Det betyr blant annet at påtroppende ordfører, Sindre Martinsen-Evje, har gitt sin tilslutning til valget.

Rutinerte ledere

Sikkert er det at Sindre Martinsen-Evje (29) blir byens neste ordfører etter det konstituerende bystyremøtet torsdag neste uke. Like sikkert er det at Linda Engsmyr (39), avtroppende ordfører Jan O. Engsmyrs datter, blir varaordfører.

Tor Egil Brusevold (54) har de siste fire årene vært leder for teknisk komité. Denne komiteen blir en saga blott i neste periode, men den driftige Ap-politikeren fra Ise får en del av de samme ansvarsområdene i det nye utvalget for landbruk og teknikk. Nestlederen i dette utvalget skal Senterpartiet ha, og trolig er det Liv Tveter som blir sittende ved Brusevolds side under møtene. En annen nyvinning er komiteen for samfunnsutvikling. Sentrale politikkområder i denne komiteen er kultur, byutvikling, samferdsel og miljø. Ledervervet her får etter alt å dømme Elsie Brenne (51). Hun har vært Ap sin toneangivende skolepolitiker de siste fire årene, som leder for oppvekstkomiteen.

Blir heltidspolitiker

Som SA tidligere har antydet, får skjebringen Svein Larsen (52) ikke mindre enn to svært sentrale posisjoner i Ap de kommende fire årene. Ikke bare blir han partiets gruppeleder i bystyret, han blir også leder i komiteen for tjenesteutvikling.

Dette er en helt sentral komité, der blant annet både skole og oppvekst samt helse og sosial får sin plass. Dermed blir Larsen på det nærmeste heltidspolitiker, idet han blir frikjøpt i en 90 prosent stilling.

– Svein har til daglig en krevende jobb som barneskolerektor i Rakkestad, og for at han skal kunne ha levelige arbeidsforhold har vi valgt å gjøre det på denne måten, kommenterer Torp. Larsen selv synes det er spennende å få et så stort politisk ansvar, og gleder seg til å kunne jobbe med politikk på tilnærmet heltid.

– Jeg tenker at det er litt i Sindre sin ånd at vi i større grad blir et team. Sarpsborg er en stor kommune og som politikere forvalter vi store ressurser. Samtidig bruker vi ikke spesielt mye penger på politisk virksomhet, sier han. Dersom han får tillit til å bekle begge vervene, kommer Larsen til å ta permisjon fra jobben i Rakkestad kommune de neste fire årene.

Artikkeltags