Dømt for ikke å ha ført regnskap

Artikkelen er over 8 år gammel

Mann i 50-årene dømt for ikke å ha ført regnskap i eget enkeltmannsforetak.

DEL

Saken mot mannen var nylig i Sarpsborg tingrett. Tiltalens grunnlag var at han hadde unnlatt å føre eller sørge for føring av regnskaper for enkeltmannsforetaket han drev tidligere.

Tidsrommet det dreier seg om er fra sommeren 2005 til det ble åpnet konkurs mot mannen i juni i fjor.

30 dagers fengsel

Tingrettsdommer Gunni Fiane fant det rett å idømme mannen 30 dagers fengsel.

«Ved straffeutmålingen legger retten vekt på at allmennprevensjon veier tungt i slike saker. Det fremgår av rettspraksis at det som hovedregel skal ilegges ubetinget fengselsstraff ved forhold som i nærværende sak», skriver Fiane i dommen.

Det understrekes imidlertid at mannen hadde avgitt en uforbeholden tilståelse i retten, samt at han også hadde alle bilagene samlet i ringpermer, slik at de var klare for bokføring.

Mannen satt med en betydelig skattegjeld etter en tidligere konkurs, og betalingsproblemene ble etter hvert store.

«Han har nå tatt konsekvensen av sine problemer og har kommet i lønnet arbeide. Han vil nå søke om gjeldsordning», står det i dommen fra Sarpsborg tingrett.

Artikkeltags