I 1997 gjennomførte Folkehelseprogrammet en undersøkelse som viste at sju prosent av østfoldmenn i aldersgruppen 15 til 79 år, hadde en kroppsmasseindeks på over 30. En indeks på over 30 betegnes som alvorlig overvekt.

- Når vi i fjor gjennomførte en tilsvarende undersøkelse, hadde vi regnet med en viss økning i denne gruppen. Men at veksten skulle vært på over 50 prosent hadde vi aldri trodd. Andelen overvektige menn er nå på elleve prosent, forteller leder av Folkehelseprogrammet i Østfold, Arvid Wangberg.

Aller tjukkest er menn i aldersgruppen 25 til 44. Der kan hver sjuende mann betegnes som så overvektig at det er alvorlig.

- Også blant kvinner ser vi en økning. Der har andelen med alvorlig overvekt økt fra sju til ni prosent fra 1997. Utviklingen kan føre til en økning i livsstilssykdommer for begge kjønn, slik som diabetes 2, hjerteinfarkt, kreft eller lignende, sier Wangberg.

Det er i undersøkelsen "Østfoldhelsa 2004" at de alarmerende resultatene kommer fram.