Ifølge NRK Østfold fikk gutten utdelt bøssa på Greåker videregående skole under innsamlingsaksjonen "Krafttak mot kreft" i mars i fjor. Overfor representanter fra Kreftforeningen utga attenåringen seg for å være russ for å få utdelt innsamlingsbøssa.

Denne ble imidlertid ikke levert tilbake etter at aksjonen var over. Gutten fortsatte å samle inn penger til seg selv, og ble observert av en kvinne som er aktiv i Kreftforeningen. Under påskudd av å ville gi ham penger, fikk hun kontakt med attenåringen og merket seg at bøssa var full. Politet var på dette tidspunkt på jakt etter gutten.

Det er ukjent hvilket beløp gutten samlet inn, men Fredrikstad Tingrett valgte å gi ham en bot på åtte tusen kroner i tillegg til at han må betale saksomkostninger. Det ble lagt vekt på at attenåringen forledet et en større gruppe mennesker til å gi penger på falske premisser og at han utnyttet folks tillit til bøssebærere.