Etter at politikerne på fylkestinget først ikke klarte å bli enige om hvorvidt det skulle bli forbudt å bruke niqab i de videregående skolene i Østfold, ble det en ny votering etter lunsj.

Den resulterte i at fylkesrådmannens innstilling fikk flertall, og det ble forbud mot å bruke niqab i undervisningssitusasjoner.

Utenom skoletimene kan man bruke niqab.

Slet med å bli enige

Politikerne skulle i dag stemme over to innstillinger. Den ene kom fra fylkesrådmannen og gikk ut på at elever skal få bære heldekkende ansiktsplagg (for eksempel niqab) på skolen, men ikke i skoletimene.

Det andre forslaget var opplæring-, kultur- og helsekomiteens innstilling og innebar et totalforbud mot å bære slike heldekkende ansiktsplagg på Østfold fylkeskommunes

Begge forslagene fikk 16 stemmer – dermed var det ikke noe flertall og fylkestinget avviste saken.

Dermed lå det an til at ordensreglementet ikke ville få noe forbud mot niqab i det hele tatt.

Etter lunsj ble imidlertid saken åpnet for ny votering, og fylkesrådmannens innstilling fikk da flertall.

Skuffede tilhørere

Blant tilhørerne under fylkestingets behandling i saken var blant andre tre niqab-kledde kvinner.

De var naturlig nok skuffet over det endelige utfallet av saken.

Sarpsborg-kvinnen Leyla Hasic bruker niqab og startet på videregående skole denne høsten. I juni uttalte til SA at hun fryktet at drømmen om utdannelse aldri vil bli oppfylt.

– Med et slikt forbud blir det ingen videregående skole for mitt vedkommende, sa hun den gang.