– Direkte feilinformasjon, sier stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Frp-representanten viser til et eksempel der en bilist blir tatt for å kjøre i 94 km i timen i en 80-sone. Da utstedes det et forenklet forelegg på 2.600 kroner, subsidiært tre dager i fengsel.

– Her bør man ha anledning til å velge fengsel dersom man ikke ønsker å betale beløpet til statskassen, sier Ellingsen.

Intet valg

Nei, det går ikke svarer justisminister Knut Storberget i et svarbrev til Frp-politikeren fra Nordland.

– En person som blir bøtelagt har ikke anledning til å velge å sone den subsidiære fengselsstraffen fremfor å betale det ilagte pengebeløpet, sier Storberget. Justisministeren viser til påtaleinstruksen hvor det går fram at bøter skal «søkes innkrevd» ved Statens innkrevingssentral. Det er først bøter som ikke lar seg inndrive som skal fullbyrdes ved soning av den subsidiære fengselsstraff.

– Det er således ikke mulig for en bøtelagt person å velge fengsel fremfor å betale boten, slik at han derved påfører staten de økte utgifter en fengselsplass medfører, sier Storberget.

Fengsel koster

Jan Arild Ellingsen mener at fartssyndere må kunne velge fengsel, siden dette klart går fram av teksten på forelegget.

– Dette er uryddig, og nå avslører Storberget at det er statens kostnader som er det viktige. Vi kan ikke forlange at folk flest har lest påtaleinstruksen, sier Ellingsen.

– Bøtene for fartsovertredelser er generelt ekstremt høye. Kombinert med at politiet ofte står på rette veistrekninger med lasermåler, og ikke der hvor det virkelig kan være farlig kjøring, gir dette inntrykk av at man kun er ute etter å håve inn penger, ikke primært å sikre trygg trafikk. Selv små trafikkforseelser håndheves strengt, sier Ellingsen.

Spare penger

Han hevder at noen ønsker å gå i fengsel for å spare kostnadene ved boten.

– I slike tilfeller vil staten få en kostnad tilknyttet fengselsplassen, isteden for en bøteinntekt. Samtidig frykter jeg en klassejustis, der fattige må gå i fengsel mens vi andre kjøper oss fri, sier Frp-talsmannen. (ANB)