Lagring av steinblokker i den ubebodde eiendommen på Bjørnstad utgjør etter kommunens skjønn fare for liv og helse.

En besiktigelse for fire uker siden avdekket en stor steinfylling, som bare delvis er sikret.

Ikke sikret forsvarlig

– Steinblokkene utgjør den største faren. Spesielt for barn som uten hindre kan komme seg inn på tomten. En slik fylling bør sikret forsvarlig slik at den ikke utgjør fare for liv og helse, påpeker saksbehandler Linda Wiium.

Hun legger til at Sarpsborg kommune har mottatt en rekke henvendelser om barn som er observert lekende på tomta i Gudbrandsvei 48.

Dødsulykke i Brønnøysund

I den forbindelse nevnes i saksframlegget en dødsulykke i Brønnøysund i en tilsvarende steinfylling.

Ifølge Linda Wiium ligger den aktuelle eiendommen i et regulert boligområde. Bjørnstad bedehus er for øvrig en av naboene.

Bygningene skal heller ikke være sikret tilstrekkelig. Dør på det tidligere bolighuset er brutt opp. Taket på uthuset er delvis rast sammen.