Han bygger dette på forskning i flere vestlige land.

- Det er langt fra så mange som tar livet sitt i jula som folk tror, sier psykolog Jan Hesselberg til NRK Østfold. – Det viser seg at høytidene har en preventiv effekt. Det er færre selvmord i høytidene enn det vi skulle forvente oss.

For mange er familiekos helt sentralt i julefeiringen, og gjengs oppfatning er at nettopp dette kan gjøre det vanskelig for de som sliter. Forskning viser at dette sannsynligvis ikke stemmer.

– Men tendensen er klar; det er færre selvmord i høytidene, sier Hesselberg til NRK Østfold.

Internasjonale tall viser at også andre høytider enn jula har nedgang i antall selvmord. Langt færre velger å avslutte livet i helger og andre høytider. Hverdagen er nok den aller mest utfordrende for personer som opplever tilværelsen som tøff.