Finsk sekt slo barn for å drive ut demonene

FRØKEN FRYKT FRA FINLAND: Dette er Laila Heinonen. Hun er leder av sekten Finlands Forbedere. Gjennom fem tiår har hun styrt flere hundre sektmedlemmers liv i detalj med frykt for jordas undergang og helvetes hevn som våpen. Deriblant flere familier i Sarpsborg.

FRØKEN FRYKT FRA FINLAND: Dette er Laila Heinonen. Hun er leder av sekten Finlands Forbedere. Gjennom fem tiår har hun styrt flere hundre sektmedlemmers liv i detalj med frykt for jordas undergang og helvetes hevn som våpen. Deriblant flere familier i Sarpsborg. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

I 1960 oppsto en sekt i Finland som drev demonutdrivelser på barn. Sekten finnes fortsatt i Sarpsborg.

Onsdag 10. august 2011. En nasjon i sjokk sørger etter katastrofen i regjeringskvartalet og på Utøya. På Torgallmenningen i Bergen sitter 20 år gamle Solveig Selvik og venter på en venninne. Da tar to fremmede kvinner kontakt med Bergens-jenta.

Kvinnene forteller at de er der for å redde sørgende fra helvete.

– Har du ønsket Jesus velkommen inn i hjertet ditt, spør den ene. Solveig blir litt forbauset og svarer nei.

– Da kunne jeg tydelig se blikket forandre seg. Hun lurte på om jeg ville brenne i evigheten, sier Solveig Selvik.

– Tenk på alle de ungdommene, sier den ene kvinnen, setter blikket i Solveig mens hun peker i retning av blomstene på Den blå steinen.

– Tenk på hvor de er kommet, fortsetter hun, mens hun vender en finger ned mot bakken:

– Til helvete.

20-åringen får en folder, med tittelen «Profeti fra Finland – gitt av profetinnen i Uleåborg den 1. april 1961». Profetinnen heter Laila Heinonen. Sekten heter Finlands Forbedere. Den har mange tilhengere i Sverige og noen i Norge. Den norske grenen av sekten har hovedsete i Sarpsborg. Av 300 medlemmer totalt skal rundt 20 være norske.

Episoden i Bergen er siste gang man med sikkerhet vet at medlemmer fra sekten Finlands Forbedere opptrer i offentligheten.

SISTE LIVSTEGN: Denne folderen med tekster fra Laila Heinonens Profeti fra Finland deler to damer ut til Solveig Selvik på torgallmenningen i Bergen. Det er siste gang medlemmer fra sekten opptrer i offentligheten. (Foto: Ole Valaker)

Rask rekapitulasjon. Samtidig som The Beatles entrer scenen i Kaiserkeller i Hamburg i august 1960, ser Laila Heinonen lyset. Kontoristen i kommuneadministrasjonen til Uleåborg nordvest i Finland fikk en melding og et kall fra Gud:

«Hvis denne nasjonen ikke omvender seg innen 1962, så vil jeg overlate dette folket til fiendens hender, og ingen kan unnslippe. Alle står overfor samme straff, de troende og de som ikke tror.»

Laila Heinonen og søsteren Aune måtte omvende 800.000 finner for å unnslippe straffen. Fiendens hender var Sovjetunionen. Finnene ville ende i sovjeternes klør dersom hun ikke klarte å omvende nesten en million finner innen utgangen av 1961. De måtte be for Finland. Dermed var Finlands Forbedere født.

Høsten 1961 oppsto en diplomatisk krise mellom de to landene. Da husket mange Laila Heinonens profeti. Det ga vann til mølla. Bevegelsen vokste. Medlemmer fra den ordinære kirken og ulike frikirker omfavnet Laila Heinonen og hennes budskap. Til og med prester i Finland sluttet seg til den karismatiske lederen som styrte sine disipler med jernhånd.

På samme tid utgir hun sektens skriftlige grunnlag. «Finland, din redning er i min sønns blod».

Under radaren. Vinteren 2013 får SA et tips om at det skal eksistere en sekt i kommunen med det særegne navnet Finlands Forbedere. Hovedsetet til den norske grenen av sekten skal ligge i Sarpsborg. Et kjapt nettsøk bekrefter for så vidt at tipset stemmer. Flere steder står sekten i korte ordelag beskrevet.

Å finne ut mer om denne bevegelsen i Norge skal vise seg å være et prosjekt der ingrediensene i all hovedsak er stengte dører, leting etter personer som er vanskelige å finne, lukkede munner, ubesvarte mailer, spor som ikke leder noe sted og finner som ikke kan et dugg svensk eller engelsk. Noe mer informasjon enn at Finlands Forbederes norske avdeling holder hus i Sarpsborg, finnes det ikke åpne kilder om.

– Jeg tror det går an å være anonyme i en såpass stor by som Sarpsborg, sier Arne Tord Sveinall.

Han er tidligere leder av Institutt for sjelesorg ved Modum Bad og førstelektor i nyreligiøsitet og sekterisme. Sveinall er en av landets fremste eksperter på sekter. 62-åringen er kjent med Finlands Forbedere og lederen Laila Heinonen. Og han er ikke overrasket over at et lite og lukket religiøst miljø kan eksistere i årevis i en middels stor norsk by uten at naboer, andre menigheter eller lokalavisa kjenner til dem.

Henvendelser til andre religiøse grupper, deriblant såkalte karismatiske menigheter, befester inntrykket av at ingen kjenner til denne sekten. Finlands Forbedere er eksperter på å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet.

Rune Henning Johansen i organisasjonen FRI-Norge, som informerer om sekter og hjelper sektofre, er ukjent med denne konkrete sekten.

– Men det er lett for en liten sekt å skjule seg i Sarpsborg hvis den ønsker det, påpeker han.

HER ER DE: I Finland oppsto sekten i Oulu nordvest i landet, før de slo seg ned i Turku (Åbo) mye lenger sør. I Sverige finner man Finlands Forbedere i Björklinge utenfor Uppsala. I Norge er hovedsetet Sarpsborg.

Finland. Hvorfor Finland? Og hvorfor den omtanken for finsk frelse hos en sekt i Norge?

Bakteppet er 1960-tallet og Den kalde krigen. I hele Norden følte man en reell frykt for den røde fare - en invasjon fra Sovjetunionen. I mange menigheter og trosfellesskap oppsto det på denne tiden ulike profetier knyttet til den røde fare, såkalte russer-profetier, både i Norge, Sverige og Finland. Profetier som sa at man måtte vende seg til Gud for å unngå invasjon fra Sovjetunionen.

– På bakgrunn av hva Heinonen forkynte har jeg overhodet ikke noen problemer med å forstå at retningen også fikk norske tilhengere. Man finner helt klart paralleller til hennes budskap i de såkalte «russer-profetiene» som verserte i deler av Kristen-Norge, forteller Kjell Andersen, som står bak nettstedet søkelys.com. Han forklarer videre hvordan tanker og ideer utvikler seg til å bli en sekt:

– Alt ble drevet frem av noen ildsjeler som har sett «Sannheten», som har latt seg «berøre» eller gripe av budskapet og som bringer ideen videre til sine venner i menigheten/forsamlingslokalet. En gruppe mennesker samles rundt «de profetiske skriftene», leser dem, snakker om dem - og lar seg tenne. Plutselig har du en liten husmenighet/bønnegruppe som samles rundt profetens skrifter. Etter hvert som samfunnet rundt dem avviser eller er kritiske, er det mer og mer nødvendig å isolere «hjorden» eller «bruden» fra verdens urenhet, og dermed begynner prosessen mot å bli en lukket sekt, sier han.

Svensk spor. Mailer og telefoner til finske bildebyråer, aviser, biblioteker, skribenter og produksjonsselskaper fører ikke fram.

Imidlertid er ikke finnene et ukjent fenomen på svenske nettforaer. Finlands Forbedere blir diskutert heftig på enkelte nettsteder. Den svenske forfatteren Charlotte Essén har skrevet en del om det finske fenomenet. I boka Sektbarn har hun dybdeintervjuet en mann som hoppet av fra Finlands Forbedere i 1989.

"Budskapene handlet hovedsakelig om jordas undergang"

Medlemmet forteller. Mannen vokste opp i Finland, men bor i dag i Sverige. Han beskriver en gruppe som var underlagt et strikt regime, der lederen Laila Heinonen krevde full underkastelse. Hun kalte seg «Herrens profet».

Hver kveld var det bønnemøte fra klokka 20 til 23. På søndag hadde foreningen også ettermiddagsmøte mellom 14 og 17.30 før kveldsmøtet. Barna måtte delta. Under gudstjenestene satt menn og kvinner atskilt i hvert sitt rom. Laila Heinonen styrte fra et eget rom bak mennene. Der satt hun og talte i tunger. Budskapene fikk hun direkte fra Gud, hevdet hun. Budskapene handlet hovedsakelig om jordas undergang. Gjennom årene har hun flere ganger forutsett når tiden skulle ende og gitt konkrete datoer for dommens dag.

Barna skulle adlyde foreldrene sine og foreldrene skulle oppdra barna i Guds ånd. Laila Heinonen bestemte hvordan medlemmene skulle gå kledd. Jenter og kvinner fikk ikke gå med bukser, men måtte ha skjørt. Selv i gymnastikken på skolen. Håret skulle være langt og oppsatt, aldri utslått. Gutter og menn måtte ha bukser og skjorte. Håret skulle være kortklipt. Skolebarna fikk ikke være med venner hjem eller ha besøk av venner utenfor sekten. TV eksisterte ikke i forbedernes hjem. Kino var forbudt. Tegneserier, Disney og Astrid Lindgren kom ikke på tale. Kun bibelske fortellinger.

Idrett var tabu. Laila Heinonen mente medlemmene ikke skulle konkurrere om ære. Æren tilhørte Herren og man skulle ikke konkurrere eller vinne for å få oppmerksomhet. Gud skulle stå i sentrum for alles oppmerksomhet.

LEDEREN: Laila Heinonen har siden begynnelsen av 60-tallet ledet Finlands Forbedere med hard hånd. Sektlederen bor i Åbo (Turku) i Sørvest-Finland.

Kjennetegn på sekt. En sekt i denne sammenhengen er en religiøs gruppe eller samfunn som har brutt ut av et annet samfunn. Sekten opprettholdes gjennom bestemte betingelser for medlemskap, gjerne med en karismatisk leder og et skarpt skille mellom dem som er innenfor og dem som er utenfor. Ledelsen har ofte en betydelig kontroll over medlemmenes atferd, og det er svært ofte sanksjoner knyttet til ønske om utmelding

En sekt er aldri folkekirke, og står ofte i opposisjon til denne. Sekten ønsker å framstille den rene menighet som bare skal omfatte bevisste og bekjennende medlemmer. Sekt-ekspert Arne Tord Sveinall mener det eksisterer fem sentrale spørsmål for å definere en sekt.

  • Hvilken posisjon har lederen? Er vedkommende «utvalgt»? Kan man snakke om lederens posisjon?
  • Er det rom for uenighet og diskusjon innenfor miljøet?
  • l Hva skjer med den som sliter med å følge gruppas normsett? Er det lov å være annerledes?
  • Er det noe som holdes hemmelig?
  • Får man reaksjoner hvis man ønsker å melde seg ut?

Er svaret nei på de tre første spørsmålene og ja på de to siste, er det ikke mye tvil. I Finlands Forbedere er det en sterk leder, uten rom for diskusjon. Den som ikke følger gruppas normsett får merke det fysisk. Gruppas teologi holdes hemmelig. Og utmeldte er blir definert som persona non grata.

– Det er ofte svært tette skott mellom de som er innenfor og de som er utenfor. De som er innenfor mener de utenfor ikke har skjønt noe særlig, påpeker Sveinall.

DEMONER: Både barn og voksne i sekten var besatt av demoner, mente man. Dermed måtte medlemmene renses gjennom djevleutdrivelser. (Foto: klaffi.com)

Djevleutdrivelser. Siden 60-tallet har forbederne drevet djevleutdrivelser. Helt fram til slutten av 60-tallet var det noe de gjorde offentlig når medlemmene reiste rundt og misjonerte. Etter hvert gikk djevleutdrivelsen over til å bli en intern rensing blant medlemmene. Til og med barna i Finlands Forbedere ble utsatt for demonutdrivelser. De voksne sto over barna og skrek og slo dem med puter for å drive ut demonene.

På enkelte møter var det vanlig at alle, både voksne og barn, slo hverandre med puter, ettersom alle var besatt av demoner. Barneoppdragelsen i Finlands Forbedere er streng. Barn ble slått. Jo mer troende foreldrene var, desto strengere var barneoppdragelsen. Prevensjon var forbudt. Derfor fikk de fleste medlemmene mange barn.

"De voksne sto over barna og skrek

og slo dem med puter for å drive ut demonene"

Laila Heinonen er relativt godt kjent for sitt syn på sykdom. Det er Guds straff. Bønn kunne lege ved siden av medisinsk hjelp. Mot kreft derimot var sektens kur å bruke jod. Ledelsen i Finlands Forbedere setter strenge krav til medlemmens livsførsel, påkledning og aktiviteter.

Lederne var lenge med på å bestemme barns navn og hvem de skal gifte seg med. Mannen som er intervjuet i Charlotte Esséns bok forteller at han var trolovet til en jente allerede da han var seks eller sju år. På den måten kan ledelsen sørge for å bygge allianser, skape bånd mellom medlemmene og sikre at sekten blir tettere.

Den gammeltestamentlige bevegelsen førte til et ungdomsopprør i Uleåborg i 1967. Noen medlemmer av sekten gikk rundt Haukipudas kirke i Uleåborg og ba om Herrens ild over kirken. Det ble oppfattet som et forsøk på å sette kirken i brann, og det skapte et enormt sinne mot sekten. Dermed ble Finlands Forbedere fritt vilt og de ble nærmest kjeppjaget fra Uleåborg. De følte seg tvunget til å flytte og slo seg ned rundt Åbo, sørvest i Finland. Der er de fortsatt.

I Sverige har forbederne søkt til det lille tettstedet Björklinge nord for Uppsala. I Norge slo de rot i Sarpsborg. Selv om medlemmene er spredt på flere byer i flere land, er de tett knyttet sammen. Blant annet gjennom ekteskap med hverandre.

Les hele SA som e-avis her

Sarpsborg 1996. Borgarting lagmannsrett avgjør en barnefordelingssak. Året før er det falt en dom i Sarpsborg byrett i samme sak. Et tidligere ektepar slåss om foreldreretten til et barn. Far har brutt med Finlands Forbedere. Mor er fortsatt medlem. Hun bor i Sarpsborg.

Byretten har bestemt at faren skal ha foreldreretten til barnet. Samme konklusjon kommer lagmannsretten til året etter. I rettssaken benyttes en psykolog til å utarbeide en sakkyndig-rapport. Psykologen konkluderermed at avvik fra sekten eller brudd på reglene fører til at medlemmene påføres skyld- og skamfølelse, både hos voksne og barn. Påvirkningen starter tidlig ved at barna blir født inn i sekten.

– Den sakkyndige har fått forelagt læreteser og bønneritualer som medlemmene pålegges å lære. Videre skal såkalte renselsesprosesser foretas i det øyemed å korrigere tvilere eller andre som har avvikende oppfatning. Disse prosesser er av utenforstående kalt djevelsesutdrivelsesseremonier, skriver psykologen i rapporten til retten. Den sakkyndige påpeker at sektledelsen tilstreber at medlemmene skal underkaste seg sektens ideologi, som ikke er helt enkel å få rede på.

– Den sakkyndige har fått et absolutt inntrykk av at det snakkes lite om sekten og at deres ideologi og måten de praktiserer sin tro på er absolutt hemmelig, skriver psykologen. Vedkommende blir møtt med en mur av taushet på spørsmål om å få innsyn i tenkemåte under utredningsarbeidet.

- Bagatellisering, tåkelegging, samt vage og generelle beskrivelser framkommer. Men den sakkyndige får små drypp fra tankegodset til den finske kvinnen som styrer også sekten i Norge. «Blant annet er det nødvendig å holde seg unna visse farger, hvite blomster, for å unngå djevel og død. Hvis man har lyst til å kjøpe en lampe som er pyntet med en hvit glassblomst, så blir denne lampen regnet som farlig», står det å lese i rapporten.

DOM: I dommen fra borgarting lagmannsrett blir det konkludert med at Finlands forbedere er en lukket sekt med autoritær ledelse som krever stor grad av underkastelse. (Foto: Tor Viskum)

Private gjøremål som bilkjøp og skifte av bosted må diskuteres med sektens ledelse. Ledelsen i Finland forlanger lojalitet overfor de budskap som den til en hver tid kommer med. Dermed er det vanskelig for medlemmene å ha en forutsigbar hverdag, da dette innebærer at man aksepterer å kanskje måtte flytte eller bryte vennskap på kort varsel.

I lagmannsretten konkluderer de sju dommerne med at Finlands Forbedere er en lukket sekt med autoritær ledelse som krever stor grad av underkastelse.

– Dette har konsekvenser for utviklingen av personligheten til de som er medlemmer, skriver dommerne.

Sto sterkt i Østfold. Kjell Andersen i det kristne nettmagasinet Søkelys.com er en av dem som har hatt relativt god oversikt over Finlands Forbedere i Norge. Tidligere jobbet han for organisasjonen Risk, som arbeidet med sekter og kulter på 1980- og 90-tallet.

Sekten sto sterkt i Østfold på 1990-tallet.

– Da hadde forbederne rundt 20 tilhengere fordelt på flere husgrupper. Tallet for 2013 er mer usikkert, da erfaringen med lukkede sekter viser at de har minimal kirkevekst. Men sekten har fremdeles tilhengere i Sarpsborg, der det skal være noen få familier igjen med bånd til gruppen. Det finnes også en mindre gruppe i Bergen og Stavanger, forteller Kjell Andersen.

– Jeg fikk for øvrig en henvendelse i fjor fra en ung dame som hadde mistet samboeren til denne sekten og beskrev ham som totalt forandret eller hjernevasket. Han hadde visstnok forlatt henne og dratt til Finland.

"Private gjøremål som bilkjøp og

skifte av bosted må diskuteres med sektens ledelse"

Utdøende prosjekt. Henning Brännkärr er nestleder i Finlands Forbedere etter Laila Heinonen. Laila har tatt seg av det åndelige i sekten, mens Henning Brännkärr blir sett på som finansminister. Han er blitt beskyldt for å ha økonomiske motiver med Finlands Forbedere. Sommeren 2006 skriver den finske avisa Kaleva om Finlands Forbedere, i forbindelse med at TV-produksjonsselskapet Klaffi planlegger en dokumentar om hendelsene på 60-tallet. Dette er en av få ganger Henning Brännkärr uttaler seg til media. Men han kaster ikke mye lys over forbederne.

– Vi har bestemt oss for at vi ikke vil involvere oss i filmen på noen måte. Dette fordi vi vet på forhånd hva slags informasjon de intervjuede vil gi. Gamle ting er ikke lenger verdt en tåre, Herren selv vil vise deg hva det handler om, sier en kryptisk Brännkärr. Han understreker at innholdet i bevegelsen ikke er mye forandret, til tross for at endetidsprofetiene ennå ikke har slått til på Laila Heinonens annonserte datoer.

– Herren ga beskjed om at svarene kan bli funnet i Boken. Det som kommer, det kommer. Han påpeker at det er frelsen som er viktig. Den vil oppnås når 800.000 mennesker i Norden er omvendt. Overfor avisa røper han at sekten ikke rekrutterer flere medlemmer. De annonserer heller ikke sine møter.

– Medlemmene er de som var med tidligere og deres barn, forteller Brännkärr. Dermed er Finlands Forbedere trolig et utdøende prosjekt. Noe som bekreftes av doktor Tuomas Martikainen, som er forsker ved universitetet i Turku (Åbo). Han har fulgt fenomenet fra sidelinja, og forteller at sekten ikke liker oppstyr om seg selv og skyr oppmerksomhet. De fleste finske medlemmene har bosatt seg i byen Kaarina, like utenfor Åbo.

– Der har de sin egen lille menighet som er svært lukket. Samlet medlemstall er rundt 180, mente forskeren da han skrev en avhandling om dem for noen år siden. Frøken Frykts dommedagsprofetier når ikke like bredt lenger.

NORSK SJEF: Bak disse trærne bor lederen for Finlands Forbedere i Sarpsborg. Møtene til forbederne blir holdt hjemme hos hverandre. (Foto: Thomas Andersen)

Restene av en sekt. Sarpsborg 11. desember 2013.Vintersola bryter gjennom et tåketungt og formiddagsstille nabolag i Sarpsborg. I det hvite huset omgitt av en velstelt hage bor lederen for den norske grenen av Finlands Forbedere.

Mennesker SA har pratet med i nabolaget har hatt lite kontakt med forbederne. Noen har skjønt at det har bodd personer der med tilknytning til et miljø utenfor den norske folkekirken. Men de har aldri forstått hva slags tilhørighet naboene egentlig har.

Det står en rullator på utsiden. Kanskje er det noe i påstanden om at sekten ikke lenger er like oppegående.

Når vi ringer på er det en eldre kvinne som dukker opp på verandaen i etasjen over inngangsdøra. Hun har i mange tiår vært gift med lederen for Finlands Forbedere i Norge.

– Vi ønsker å snakke om et religiøst miljø som oppsto i Finland og som har spredt seg til Sarpsborg.

– Det ønsker jeg ikke å si noe om, parerer hun med et vennlig smil.

– Du må snakke med noen andre, legger hun til.

– Hvem da?

Armene blir slått ut til siden. Med en gest viser hun at hun ikke har noe svar.

– Med noen i Finland?

– Ja.

– Så du kjenner til dette miljøet?

– Jo da, jeg gjør det.

– Men jeg skulle ønske du kunne hjelpe meg.

– Det går ikke, det kan jeg ikke.

– Hva med mannen din, kan han svare meg på spørsmål?

– Han ønsker ikke det han heller.

Så går den eldre kvinnen inn igjen.

Les hele SA som e-avis her

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.