Totalt 130 naturbrukselever har deltatt på Gründercamp på Kalnes videregående skole

Torsdag og fredag ble de fire klassevenninnene og 126 andre elever ved Kalnes videregående skole stilt overfor følgende scenario:

«Årets er 2025 og dere har egen gård. Her driver dere deres egen arbeidsplass, med en stabil og god økonomi».

– Vi skal se for oss hvordan denne gården er om 10–11 år, forteller Ingrid Normann Karlsen og forklarer hvordan de tenker at drømmearbeidsplassen skal være i framtiden.

Robot-jordmaskin

Gründercampen er et samarbeid mellom Kalnes videregående skole, Ungt Entreprenørskap Østfold og Felleskjøpet.

– For oss er det interessant å høre hva ungdom, som går på skole i dag, tenker om det framtidige landbruket, sier Lars Helgesen som er driftssjef for Felleskjøpet i Østfold og Akershus.

Han påpeker at spennende ideer og tanker som de videregående elevene fra seksjon naturbruk presenterte på Gründercampen, vil bli tatt med tilbake til Felleskjøpet.

Helene Nygaard, Anna Kristine Lundeby Kivijärvi, Silje Laabak og Ingrid Normann Karlsen tok utfordringen på strak arm og kom nok med en og annen idé som Felleskjøpets representanter kan grunne litt på.

Skole og gårdsbutikk

Jentene ser for seg et svært så effektivt landbruk i framtiden.

– Vi skal finne opp en selvgående robot-jordmaskin, forteller de. – Denne maskinen skal gjør alle jordbearbeiding. Det blir altså slutt på at bonden kjører rundt og rundt på jordet og pløyer, harver, tromler og sår. Denne maskinen skal gjøre alt på en gang.

– Men hva skal dere gjøre når roboten gjør alt arbeidet?

– Sitte med beina på bordet, sier Ingrid Normann Karlsen spøkefullt.

De fire driftige venninnene ser også for seg skoledrift i tilknytning til gården. Skolen skal ha funksjonshemmete elever fra 1.–10. klasse og en egen gårdsbutikk skal også driftes. Gårdsutslaget skal ligge mellom byen og gården.

Vinneren av Gründercamp ble Rolv-Arthur Karlsen, Matilde Eng Heier, Lars-Ole Kjelsås og Eivind Løkkevik. Alle går Landbruk og gartnernæring vg2 på Kalnes.

Vinnergruppas idé var å drive «drive-in» økologisk gårdsbruk.