Frp vil ha et forbud mot at ansatte i kommunen skal bruke de muslimske plaggene hijab, niqab og burka – samt finlandshette. Heller ikke barn i skoler eller barnehager skal ha lov til å bruke plagget.

– Hvis vi får flertall for dette forslaget vil Sarpsborg ta et kvantesprang i mer eller mindre hele den vestlige verden i kampen for likeverd og likestilling, mener Kai Roger Hagen, som er en av partiets frontfigurer i bystyret.

Hitler-sammenligning

Han sier til SA at det er tid for å sette inn tøffere tiltak mot det han oppfatter som en politisk, middelaldersk tradisjon i mange muslimske miljøer. Hagen sammenligner bruken av hodeplaggene med den gule davidstjernen som jødene i Nazi-Tyskland måtte bære på yttertøyet for at det skulle være lett å identifisere dem.

– I dag aksepterer kommunen at en gruppe mennesker blir tvunget til å iføre seg et klesplagg. Vi vil ikke være med på å stemple noen grupper. Bruken av hijab, niqab og burka er ikke et religiøst spørsmål, slik vi ser det, men et politisk spørsmål, sier han.

– Det finnes en del kvinner som bærer hijab frivillig?

– Ja, men det er to måter å se dette på: Skal vi kjempe ved siden av de intolerante islamske lederne som vil pålegge kvinner å bruke hijab, eller skal vi stå på siden til kvinnene som kjemper for større toleranse og likeverd? spør Hagen, og poengterer at Frp vil stå på kvinnenes side.

– Så får heller de andre kjempe for de intolerante, sier han.

«Universell inkludering»

Hagen avviser at hans og partiets holdninger heller vil virke ekskluderende enn inkluderende på den muslimske delen av befolkningen i Sarpsborg.

– Her snakker vi om universell inkludering i praksis, som ikke skiller mellom noen, mener Hagen, og viser til begrepet som blir introdusert i kommunens nye plan for mangfold og inkludering.

Planen skal opp til debatt i morgendagens bystyremøte, og det er i den forbindelse Frp kommer til å fremme sine forslag om hodeplagg. I planen legger kommunen opp til å ha to overordnede mål i sin politikk på området. Ett av dem lyder: «Sarpsborg er en kommune der innbyggerne opplever fravær av diskriminering og mobbing ved at mangfold, inkludering, likeverd og ytringsfrihet er viktige verdier». Her vil Frp starte med en formulering som klargjør Sarpsborgs religiøse arv.

– Vi ønsker å ha med at verdigrunnlaget vårt skal være basert på vår kristne og humanistiske arv. Det må være det grunnleggende. Hvis ikke det blir vedtatt, fjerner de andre partiene seg fra våre historiske røtter, mener Kai Roger Hagen.