Fylkesrådmann Atle Haga mener fortsatt niqab skal være forbudt i klasserommet, men vil tillate det ellers på skoleområdet.

Dermed modererer fylkesrådmannen forslaget sitt om å totalforby ansiktsdekkende hodeplagg på de videregående skolene.

I sitt saksframlegg til fylkespolitikerne, skriver fylkesopplæringssjef Frid Sandemo Sørensen at det er mange faktorer som peker i retning av en regulering av bruken av slike plagg. Målet er å sikre god kommunikasjon i undervisningssituasjoner.

– Slik fylkesrådmannen vurderer det, er det ikke nødvendig at resten av skolens område berøres av bestemmelsen, skriver hun.

Åtte videregående skoler har svart på høringen om å innarbeide et forbud i skolenes ordensreglement. Fem av dem har gått inn for forbud. Elev- og lærlingombudet har imidlertid gått kraftig imot.

Også Sarpsborg-kvinnen Leyla Hasic, som selv bærer niqab, har vært aktiv i debatten. Hun mener hun blir fratatt sine rettigheter dersom hun ikke får bære plagget på skolen i framtida. Per i dag er skolen forpliktet til å behandle niqab-brukere på lik linje med alle andre elever.

St. Olav-rektor Tormod Korpås er blant dem som er tilhenger av et forbud, men han mener saken bør løftes opp på et høyere nivå enn fylkeskommunen.

– Som skole ønsker vi en prinsipiell avklaring fra politikerne i dette spørsmålet, og mener dette er et såpass stort tema at vedtaket burde vært fattet i regjeringen eller Stortinget. På den måten ville man unngått ulik praksis i de ulike fylkene, har han tidligere sagt til SA.

Politikerne skal ta endelig stilling til saken i fylkestinget 27. september. Før den tid skal saken også opp i opplæringskomiteen den 17. september.