Siden august i fjor har Glommaringen hatt avgang hvert kvarter både på østsiden og vestsiden av Glomma. Og denne satsingen har ifølge Østfold kollektivtrafikk bidratt til at stadig flere benytter seg av dette busstilbudet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

- Avganger hvert 15. minutt har hatt en svært positiv effekt, sier direktør Jostein Haug i Østfold kollektivtrafikk.

Og på torsdag blir en milepæl nådd i Glommaringens historie. For i løpet av dagen vil en av passasjerene som stiger om bord i en av bussene på denne ruten være passasjer nummer én million i år. Og det vil Østfold kollektivtrafikk markere.

- Torsdag 18. desember runder vi én million reisende med Glommaringen i år. Reisende nummer 1.000.000 vil bli trukket blant dem som reiser med Glommaringen denne dagen. Premien er ett års fri reise med buss i Østfold, sier Jostein Haug.

- Vi har satset på kollektivtrafikken og ønsket en økning i antall kollektivreisende. Det har vi fått til, og Glommaringen er en sentral del av den satsingen som er gjort i Østfold de siste årene. Vi har hatt en svært positiv utvikling, og det er hyggelig at målet om en million reisende nås ett år før planen, sier Per Inge Bjerknes, leder av samferdsels-, næring og miljøkomiteen i Østfold fylkeskommune.