Håper ny medisin skal forlenge livet

SE MENNESKET: Audun Grotterød håper man kan se forbi skjemaer, regler og systemer og oppdage mennesket som finnes i den andre enden.

SE MENNESKET: Audun Grotterød håper man kan se forbi skjemaer, regler og systemer og oppdage mennesket som finnes i den andre enden. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Kreftsyke Audun Grotterød må kjempe både mot sykdommen og regelverket. Han håper å få mulighet til å teste ut en ny kreftmedisin. Foreløpig har han fått avslag.

– Jeg vet at den nye medisinen ikke vil redde livet mitt. Men for meg vil ett år til å leve bety utrolig mye, sier Grotterød til SA.

Sarpingen har nyrekreft med spredning. Audun er rammet av en hissig krefttype, som det ikke finnes en kur for.

Men den tiden han har igjen vil han gjøre det aller beste ut av.

LES OGSÅ: Nå er pengene levert!

To avslag

Nylig delte Grotterød med sine mange venner på Facebook at han er lei seg.

Årsaken er at han for andre gang har fått avslag på søknaden om å prøve en ny type kreftmedisin. Den vil ikke være en kur, men Audun håper den skal bidra til å bremse sykdommen og forlenge hans liv.

– Det er min kreftlege, som kjenner meg og min kreftform best, som mener at jeg bør prøve denne medisinen, forklarer Audun.

Problemet er at akkurat denne medisinen ikke er godkjent i Norge, men benyttes i andre land. Den brukes blant annet i Sverige.

– Det er ikke gjort noen store kliniske studier på denne medisinen, men det finnes gode resultater hos pasienter med nyrekreft som har testet den ut, forteller 42-åringen.

Ifølge Audun kan legene i Norge benytte medisinen, hvis de mener det er forsvarlig.

– Det er ikke sikkert den har noen virkning på meg, men jeg vil jo gjerne prøve, understreker han.

LES OGSÅ: Fullt hus for Audun!

Støttes av lege

Sarpingen får støtte av seksjonsleder Andreas Stensvold ved Oslo Universitetssykehus.

Han presiserer at han i dette tilfellet uttaler seg som leder av Norsk Urologisk Cancer Gruppe.

– Jeg forstår godt pasientens frustrasjon i dette tilfellet. Jeg stusser over avslaget som her er gitt, sier Stensvold til SA.

Samme mann har for øvrig påtatt seg å lede kreftavdelingen i Sykehuset Østfold. Den jobben starter han opp med i slutten av august.

Stensvold bekrefter Grotterøds versjon av saken.

– Audun har en spesiell type nyrekreft, så det finnes ikke så mye dokumentasjon om behandlingsalternativer, kommenterer han.

Stensvold bekrefter også at avslaget fra Helfo skal ankes.

– En utfordring i disse sakene er at Helfo, som har gitt avslaget, ikke sitter med medisinsk kompetanse om pasienten. Vi legene sitter nær pasienten. Det kan være både en styrke og en svakhet, sier Stensvold.

Han opplyser samtidig at man også har søkt Helse sør-øst om at Audun kan få bruke en annen type kreftmedisin, som man har benyttet på pasienter med føflekkreft.

– Vi tenker to tanker samtidig her. Vi tar individuelle vurderinger hos hver pasient. Audun Grotterød er sprek og ung, og vi mener det er riktig å se etter alternative behandlingsmåter, sier Stensvold.

LES OGSÅ: Når tiden ikke strekker til!

Faller mellom to stoler

Grotterød synes det er tøft å slåss mot systemet samtidig som han er svært syk.

– Jeg faller mellom to stoler. Onkologene som behandler meg, som har den ypperste ekspertise på min sykdom, tas ikke til følge. I stedet er jeg prisgitt farmasøytene, som sikkert har god kompetanse på sitt felt, men som ikke kjenner mennesket bak historien, påpeker Grotterød.

Nå mener 42-åringen fra Sarpsborg det er på høy tid at man tar en skikkelig diskusjon på hva et menneskeliv er verdt.

– Samtalen er ubehagelig å ta, men den er veldig aktuell for meg. Jeg forstår at man må gjøre noen prioriteringer, men den diskusjonen må vi ta i det åpne rom, ikke bak lukkede dører, sier Grotterød, vel vitende om at den nye medisinen han ønsker å ta koster mer enn andre typer kreftmedisin han allerede har prøvd.

– Noen må jo betale dette. Men jeg håper når tiden kommer, kan vi se forbi skjemaer, regler og systemer og oppdage menneskene som finnes i den andre enden. Jeg har ikke gitt opp, men noen ganger er det tungt, sier han.

– Ikke nok dokumentasjon

Helfo mener den vitenskapelige dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig for at man skal dekke utgifter til kreftpreparatet.

SA har fått tilgang til avslaget hvor det står at søknaden om dekning av utgifter til den aktuelle medisinen på blå resept avslås. Det vil heller ikke gis bidrag til dekning av utgiftene til dette legemiddelet.

For å få dekket utgifter til andre legemidler enn de som skrives på blå respekt, må det foreligge særlige grunner, skriver Helfo, som overtok ansvaret for helseutgifter som dekkes av folketrygden i 2009.

Men i dette tilfellet finner altså ikke Helfo den vitenskapelige dokumentasjonen tilstrekkelig for pliktmessig dekning av utgifter til preparatet.

Det kan imidlertid gis bidrag til dekning av utgifter til enkelte legemidler som ikke dekkes på blå resept.

Refusjon kan da gis dersom legemiddelet er skrevet på resept av lege, kjøpt i reseptpliktig pakning og markedsført i Norge, påpeker Helfo.

Men også her faller Grotterød utenom regelverket:

– Legemiddelet er et uregistrert preparat uten markedsføringstillatelse i Norge. Det kan derfor ikke ytes refusjon etter folketrygdeloven, skriver Helfo, som samtidig opplyser at pasienten kan klage på vedtaket.

Frykter lang behandlingstid

Kreftrammede Audun Grotterød frykter at det skal ta for lang tid å behandle hans klage.

– Jeg fikk oppgitt fra Helfo at det kan ta så lang tid som seks måneder å behandle klagen min. Med erfaring fra den tiden de har brukt så langt, ser jo ikke dette spesielt lyst ut, kommenterer han.

Overlege Andreas Stensvold ved Oslo Universitetssykehus bekrefter også overfor SA at avslaget fra Helfo skal ankes.

Selve klagefristen er satt til seks uker.

– Men vi frykter at en ny behandling skal bli langvarig. Det er riktig som Audun sier, han har dårlig tid, sier Stensvold.

Audun fikk den første kreftdiagnosen i 2005. Dagen etter ble han lagt på operasjonsbordet. Den ene nyren ble fjernet.

I fjor kom tilbakeslaget. Kreften var tilbake. 42-åringen fikk beskjed om spredning, blant annet til ryggmargen.

Likevel, håpet hans er ikke knekt.

LES OGSÅ: Skrev rørende sang til barna!

Artikkeltags