Sarpsborg-kvinnens forsvarer, advokat Harald Otterstad, er lite fornøyd med at Sarpsborg tingrett sender hans klient i fengsel.

- Dette er en kvinne som har utført handlinger etter det hun mener er til beste for sin egen sønn. Derfor blir det helt feil at hun – i tillegg til den belastningen der er å bli fratatt sitt eget barn – også må sone en fengselsstraff. Her kunne dommerne gitt en betinget dom, sier Otterstad om den ferske dommen.

Under rettssaken anførte Otterstad at det var formildende at bortføringen skjedde fra et fosterhjem, og ikke fra den andre av foreldrene. Denne argumentasjonen ble imidlertid ikke sett på som formildende fra tingrettens side, og viser til at spørsmålet om omsorgsovertakelse er nøye vurdert.

I dommen viser retten forståelse for at det er en stor belastning at omsorgen for barn blir fratatt en, og at motvilje, frykt og sorg hos barn i en slik situasjon kan gjøre det utfordrende å være forelder samt utløse både irrasjonelle og ukloke handlinger.

Advokat Otterstad vil nå studere dommen nærmere, og utelukker ikke at de vil anke dommen inn til Borgarting lagmannsrett på grunn av straffutmålingen.

- Dette er et skoleeksempel på når det skal idømmes en betinget dom, slår han fast.