De fem er foreldrene i familien og tre av deres barn som er under barnevernets omsorg. Det fjerde barnet har foreldrene omsorg for, og han har i motsetning til sine søsken ikke blitt utsatt for noen straffbar handling.

Identitetene er som følger:

Far:

Musheer Nadheer Mustafa, 36 år, Irakisk statsborger.

Mor:

Khalidah Yaseen Al-Khalidi, 33 år, Irakisk statsborger.

Datter:

12 år, Irakisk statsborger.

Datter:

14 år, Irakisk statsborger.

Sønn:

6 år, Irakisk statsborger.

Foreldrene er etterlyst for pågripelse da man anser at disse har begått en straffbar handling.

Bakgrunnen for etterlysningen av barna er at disse er tatt bort fra barnevernets omsorg, og at man av hensyn til deres velferd ønsker disse tilbakeført til barnevernets omsorg snarest mulig.

I forbindelse med den rettslige behandlingen har påtalemyndigheten i politiet utvidet siktelsen mot foreldrene. Siktelsen omfatter nå foruten frihetsberøvelsen, omsorgsunndragelse samt vold og trusler mot offentlige tjenestemenn.

Politiet ber om at de som har observert, eller sitter på opplysninger om nevnte personer eller antatt kjøretøy, rød Mitsubishi Outlander, AE 25336 henvender seg til nærmeste politimyndighet.

SA har fjernet bilder og navn fra denne artikkelen etter at de etterlyste er funnet i Hellas.