I løpet av disse årene har det gått et stort antall brev og e-poster mellom eieren av lekestua, naboen som vil ha den flyttet og kommunen. Men noe særlig nærmere en avslutning på saken har ikke partene kommet. Og nå er naboen i ferd med å bli utålmodig.

- Jeg synes fire år er for lang tid på å få avklart en slik enkel sak, skrev han i et brev til Sarpsborg kommune nylig. I dette brevet klager han på kommunens tidsbruk.

For nær nabogrensen

Saken handler om en lekestue som ble oppført senest i august 2003, naboen hevder det var tidligere. Denne lekestuen er på fem kvadratmeter. Slike små byggverk kan normalt oppføres uten byggesøknad, men da må de stå minst fire meter fra nabogrensen.

Og det gjør ikke lekestuen i Bergbyveien. Den ble ifølge eieren først oppført 1 meter fra grensen, men senere flyttet slik at avstanden nå er 1,70 meter.

Derfor har kommunen forfulgt saken, og gjør det fortsatt. Men det går ikke akkurat i ekspressfart.

- Vi beklager sterkt at en ulovlig bygning har fått stå så lenge, sier Einar Georg Nilsen, byggesaksbehandler i Sarpsborg kommune.

Nilsen forklarer at kommunen i slike tilfeller gir den som har ført opp bygningen anledning til å søke om tillatelse i ettertid.

- Vi har hatt en dialog om det, men det vi har fått inn har aldri vært komplett nok til at vi kan behandle det som en søknad. Dermed har tiden gått, forklarer Nilsen.

Han erkjenner samtidig at saken i perioder har stått helt stille, blant annet brukte kommunen to og et halvt år å besvare et brev. Dette forklarer han med at det har vært nødvendig å prioritere andre oppgaver høyere.

Siden våren 2004

Korrespondansen i saken viser at disputten mellom naboen og lekestuens eier har pågått siden våren 2004. Da ba naboen kommunen om at lekestuen ble flyttet, hvorpå kommunen ba om en redegjørelse. Takstmann Terje Westby avviste på vegne av eieren at lekestuen krever byggesøknad, og antydet isteden at naboens garasje ligger for nær den samme nabogrensen. Eieren gikk likevel ut med nabovarsel og sendte dette til kommunen, men uten noen tilhørende byggesøknad.

Først to og et halvt år senere, i november 2006, kom svaret fra kommunen. Der ba kommunen nok en gang om en søknad, som ble sendt inn påfølgende måned.

Så gikk det ytterligere et halvt år. Da svarte kommunen at søknaden er ufullstendig siden den mangler både nabovarsel og tegninger, og ba om en ny søknad innen tre uker.

I juli 2007 svarte eieren med å kritisere kommunen for å være unødvendig byråkratisk. Han varslet samtidig at siden kommunen ikke kunne vise smidighet ville han fjerne lekestuen. Dette har han senere gått tilbake på, og han forbereder nå en søknad. I mellomtiden har altså naboen sett seg lei på kommunens sendrektighet.