E6 gjennom Østfold gikk i årevis under betegnelsen "dødsveien". Det var ikke uten grunn. Da E6-aksjonen i Sarpsborg med Torodd Lie i spissen startet på nyåret 2002 var det i gjennomsnitt nesten ett dødsfall per måned på E6 i fylket.

- Det har skjedd en nærmest mirakuløs bedring av antall ulykker og dødsfall, sier sjef i Statens vegvesen region Øst, Sidsel Sandelien til SA. Selv begynte hun i veivesenet i 1970 nettopp med ulykkeshindrende tiltak. Da ble 500 mennesker drept i trafikken hvert år. I dag dør under halvparten på tross av at trafikken er mangedoblet.

Og det er på tide at E6 får sin utbygging. Sandelien forteller at det passerer 22.000 biler i døgnet. Det er langt over hva som er akseptabelt på en motorvei med bare to felt.

Bare gjennom Råde har det siden 1990 vært 19 dødsulykker. I 2001 var det en ulykkestopp med fem drepte bare på denne strekningen. Det forteller fylkesleder i Trygg Trafikk, Inge Nygård til NRK Østfold.