Investerer 150 millioner

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Borregaard satser 150 millioner kroner på eget kraftverk i Sarpsfossen.

DEL

Økt kapasitet reduserer behovet for kjøp av kraft på det åpne markedet. Sarpsborg-bedriften går om kort tid i gang med å rehabilitere Borregaard kraftverk. Samtidig skal kraftverket fornyes. Det bidrar igjen til økt produksjon.

- Vi øker produksjonen med rundt 30 prosent, opplyser energisjef Lars Flatebø i Borregaard Energi til SA.

I dag er kraftproduksjonen på 180 GWh i året. I 2009 økes den med ytterligere 55 GhW. Det skjer grunnet høyere virkningsgrad i nye turbiner og en bedre utnyttelse av flomvannet.

Ramme på 150 millioner kroner

Investeringen som den Orkla-eide bedriften foretar i Sarpsborg, har en økonomisk ramme på hele 150 millioner kroner. Og kommer i tillegg flere andre større lokale prosjekter. Rundt 50 millioner av dette beløpet vil kunne tilfalle bedrifter her i regionen.

- Dette er en svært miljøvennlig investering. Uten praktiske miljøbelastninger får vi økt produksjon av fornybar kraft - uten CO2-utslipp. Tilsvarende produksjon i et gasskraftverk ville medført utslipp av 20.000 tonn CO2, påpeker energisjefen.

I tillegg er satsingen viktig og nødvendig for å sikre produksjonskapasiteten på lang sikt da de eldste turbinene med tiden uansett vil trenge økt vedlikehold og etter hvert utfasing.

Bygd i 1898

Kraftstasjonen som Borregaard har bygd i Sarpsfossen, er fra 1898. I mange år leverte den strøm også til Sarpsborgs innbyggere.

En gang tidligere har kraftstasjonen vært gjennom en større ombygging. Det skjedde i perioden 1936 - 1945. Helt fram til 1995 var det seks aggregater i kraftverket. To av disse ble faset ut for 12 år siden.

- Nå er det meningen å installere to nye aggregater. De har vi jo plass til, legger Flatebø til.

Det totale behovet for elektrisk kraft til er på 550 GWh. Det betyr at forretningsområdet Borregaard Energi også har harr som oppgave å kjøpe inn det resterende behovet. Det skjer i kraftmarkedet, samt gjennom et tett samarbeid med Elkem Energi. som også er eid av Orkla.

Kjøper inn 50 prosent

- Behovet for å handle i markedet blir litt redusert, men fortsatt må vi ute for å hente rundt 50 prosent av som trengs av elektrisk kraft til virksomheten her i byen, slår energisjefen fast.

For Borregaard er energiforbruk og energiproduksjon et viktig område innen selskapets miljøsatsing. Ved anlegget i Sarpsborg har selskapet de senere år investert flere hundre millioner kroner i nye anlegg og enøk-tiltak innen varmeproduksjon.

I tillegg har Borregaard nylig inngått avtale med Hafslund som innebærer bygging av et nytt energigjenvinningsanlegg for avfall. Dampproduksjonen i dette anlegget vil redusere fabrikkens bruk av olje med ca. 20.000 tonn.

Fra før er det bygd et tilsvarende gjenvinningsanlegg. Det eies av Østfold Energi, som igjen har en avtale om levering av damp.

Artikkeltags