Regjeringen har i dag bestemt at det gjeldende passasjertaket på Rygge skal oppheves. I dag har flyplassen konsesjon til å frakte 774 000 passasjerer i året. Nå settes nytt tak til 15.000 flybevegelser i året. Det tilsvarer om lag 40 avganger og ankomster per dag.

Ifølge NRK er det i dag mellom 8 og 10 avganger og ankomster per dag.

- Vi legger med dette vedtaket til rette for at folk og næringsliv i Østfold-regionen kan få et mer omfattende flytilbud, med kortere reisetid til nasjonale og utenlandske reisemål, sier statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

- Skuffet og forundret

Men mens statssekretæren er fornøyd, er flyplass-direktør Pål Tandberg langt mer lunken. For Rygge har søkt om 21.000 flybevegelser i året, og Luftfartstilsynet har også innstilt på det antallet overfor departementet.

Men den politiske toppledelsen sier altså nei - av hensyn til det statlige selskapet Avinor.

Økt trafikk på Rygge kan gå ut over Gardermoen, og Lahnstein mener det igjen vil svekke Avinors mulighet til å finansiere det landsomfattende nettverket av regionale og lokale lufthavner.

- Det står tydelig i pressemeldingen, og det er en vanskelig sak. Men vi føler likevel at dette vedtaket innebærer en urimelig forskjellsbehandling, sier Tandberg til sa.no - og viser til at lufthavnen Torp i Sandefjord, som i likhet med Rygge er privateid, har et sted mellom 21.000 og 25.000 flybevegelser per år.

- Hele flyplassen her på Rygge er bygget for det antallet, og Luftfartstilsynet har også innstilt på det. Derfor er vi skuffet og forundret over dette vedtaket fra regjeringen, sier Tandberg.

Et godt kompromiss

Ifølge Samferdselsdepartementet vil taket som nå blir satt medføre at det årlige passasjertallet på Rygge vil bli omtrent det dobbelte av dagens tak på 774.000. Og Tandberg innser at dagens vedtak gir rom for utvikling av flyplassen.

(Les mer under bildet)

- Vi kan utvikle oss noe fra dagens situasjon, og får komme tilbake til en ny søknad når vi nærmer oss 15.000 flybevegelser. Samferdselsministeren har tidligere sagt at vi skal få robuste rammevilkår, sier Tandberg.

- Hvor lang tid vil dere bruke på å nå det nye taket?

- Med dagens marked er det helt umulig å si, sier han.

Statssekretær Erik Lahnstein mener vedtaket fra Samferdselsdepartementet er et godt kompromiss.

- For å unngå et svekket flytilbud på lufthavnene til Avinor, mener regjeringen at Forsvaret ikke kan få medhold i søknaden om å sette trafikktaket på 21 000 kommersielle flybevegelser i året. Med dagens driftskonsept ville dette gå vesentlig ut over det opprinnelige taket på 774.000 passasjerer. Den valgte løsningen er dermed et kompromiss, der vi gir Rygge rom for en kraftig vekst sammenliknet med dagens aktivitet, samtidig som vi setter en klar grense for hvor stor lufthavnen kan bli, sier Lahnstein.

Forbannede miljøvernere

Norges Miljøvernforbund er svært kritisk til vedtaket og mener regjeringen samtidig med å øke antall flyginger fra Rygge burde ha redusert trafikken fra Gardermoen. Nestleder Snorre Sletvold mener regjeringen er mer opptatt av valg og næringspolitikk enn miljø.

– Regjeringen Stoltenberg snakker med minst to tunger. Én for «klimareduksjon er viktig for å berge miljøet» og én for «fly på for et varmere klima, kuttene får andre ta seg av». Det er trist at lokal næringspolitikk skal gå foran klimahensyn, sier Sletvold til NTB.