De grå skyene som løper hurtig over himmelen er beskrivende når en alvorstynget Thor Erik Forsberg møter SA.

Han vet at prisen for hans åpenhet kan koste ham stortingsplassen, men sier han mener det er det eneste riktige å gjøre.

LES OGSÅ: Nominasjonskomiteen vraker Forsberg

Vil være åpen

I dag sender nominasjonskomiteen i Østfold Ap ut en liste til uravstemning blant Ap-medlemmene, med 20 potensielle stortingskandidater. Forsbergs navn ikke er på den lista.

Om ikke medlemmene i stor grad nå setter ham opp blant de tre ekstra navnene man kan føre opp, vil han ikke komme i betraktning på nominasjonsmøtet i desember.

Forsberg har valgt å være åpen om sin situasjon for nominasjonskomiteen og parlamentarisk leder Helga Pedersen. Til tross for råd han mener er velmente, velger han nå også å være åpen overfor resten av arbeiderbevegelsen og velgerne. Han har bedt om å få sitt stortingskandidatur vurdert i en medlemsavstemning.

– Jeg beklager fullt ut det tillitsbruddet det er at jeg har brutt loven. Det er ikke andre lover for stortingsrepresentanter enn for andre.

Medisinsk effekt

Forsberg forteller fra begynnelsen: For åtte år siden mistet han samboeren i et tragisk dødsfall, og sorgen ble tung å bære. Over lengre tid slet han med angst og søvnproblemer.

Drevet av et brennende politisk engasjement, lot ikke Forsberg sine egne problemer stå i veien for vervene han fikk tillit til å utføre.

– Jeg røykte cannabis fordi det ga meg en medisinsk effekt. Jeg fikk slappet av og sove. Jeg hadde lange arbeidsdager og bare tre-fire timers søvn hver natt i flere måneder, sier han.

Bruken av cannabis har vært en erstatning for antidepressiva eller lignende, reseptbelagte legemidler, forklarer han.

Brøt sammen på flyet

Det siste dødsfallet i familien inntraff kort tid etter Utøya-katastrofen. På Utøya var ikke stortingsrepresentanten til stede selv, men han engasjerte seg sterkt og ønsket å stille opp for både pårørende og overlevende.

Til slutt ble det for mye. På en komitéreise til USA med Stortingets arbeids- og sosialkomité i februar i år brøt han sammen.

– I dag ser jeg på sammenbruddet som et gjennombrudd. Jeg forsto at dette ikke gikk lenger. Nå går jeg til psykolog, og i tillegg til en fin familie og gode venner har det vært godt for meg å samtale med profesjonelle, sier Forsberg til SA.

Ferdig med cannabis

Likevel har stortingsrepresentanten fram til for tre uker siden røyket cannabis jevnlig. Nå forsikrer han om at han har lagt forbruket bak seg.

– For meg har det vært viktig å jobbe med årsakene som ligger bak; søvnproblemene, de mørke tankene og angsten. Jeg har måttet konfrontere gamle spøkelser i livet mitt. Nå er jeg ferdig med det, sier han.

– Har du vært beruset mens du har vært på jobb for Stortinget?

– Jeg må innrømme det at jeg har tatt noen glass vin på komitereiser og en konjakk på juleavslutningen, men jeg har aldri røyket i jobbsammenheng.

– Har du brukt andre narkotiske stoffer?

– Jeg har ved et par anledninger forsøkt andre narkotiske stoffer, men det ligger flere år tilbake i tid, sier Forsberg.

Fortsatt motivert

Sarpingen har gjennom sine snart tre år på Stortinget markert seg som en aktiv forkjemper for samfunnets vanskeligstilte, et anstendig arbeidsliv og våget å innta kontroversielle standpunkter.

– Jeg kan ikke annet enn å beklage lovbruddene, og tillitsbruddet overfor arbeiderbevegelsen og dem som har stemt på meg, sier 32-åringen til SA, og understreker at det er viktig for ham å være åpen, ærlig og ha integriteten i behold.

– Det ville vært en enkel utvei for meg å trekke meg av personlige årsaker og latt det bli med det. Men integriteten er viktig for meg. Og selv om det fortsatt kommer noen tårer, føler jeg meg sterkere nå enn jeg har gjort på lenge. Jeg er på ingen måte en knekt mann, slår han fast.

– Jeg jobber nå med meg selv og er klar for å kjempe videre for de verdiene arbeiderbevegelsen står for de neste fire åra. Så lenge det er arbeidsløshet, sosial dumping og fattigdom vil jeg alltid befinne meg på demokratiets frontlinjer. Om Arbeiderpartiet vil, er jeg klar.

Samtidig som han står fram for å gi en helhetlig forklaring til velgerne, håper Forsberg også at han kan bidra til å senke terskelen for å snakke om det som er vanskelig i livet. Han er klar på at det er mange som har det tyngre enn det han selv har hatt.

– I mitt virke har det hele tida vært viktig å gi en stemme til de som føler seg usynlig og glemt. Jeg har tatt kraftig til orde for å investere i menneskene, både innenfor psykiatri, rusbehandling, Nav og barnevern. Vi må invitere mennesker inn framfor å støte dem ut, mener han.