Bris AS har fått pålegg om å fjerne steinblokker og sikre bygningene i Gudbrandsvei 48 innen 2. november.

Hvis fristen ikke etterkommes, har utvalg for landbruk og teknikk i Sarpsborg kommune ilagt innehaveren av eiendommen en tvangsmulkt på 30.000 kroner.

Fra den dagen løper det også en tvangsmulkt på 1.500 kroner fram til pålegget er etterkommet.

Nok av muligheter

– Eieren har hatt nok av muligheter til å rydde opp, opplyser enhetsleder byggesak, landbruk og kart, Jon Myrli, til SA.

Vidar Telle i Bris sier til SA at han har solgt eiendommen.

Siden Bris ikke har fulgt opp det siste pålegget med frist 22. oktober, fant bygningsmyndighetene det nødvendig å anmode politikerne om å fatte vedtaket om sikring av bygningene, fjerning av steinblokkene og ilegging av tvangsmulkt.

Det er en god stund siden kommunen ble gjort oppmerksom på ubebodde og falleferdige bygninger i Gudbrandsvei.

Fått mange brev

I april 2013 fikk eieren det første varslet om pålegg om sikring av bygningene. Siden har det gått mange brev fra Sarpsborg kommune med blant annet purring på sikring.

Underveis ble uthuset fjernet uten at det ble søkt om rivingstillatelse. Siden de øvrige bygningene samtlige ble sikret, ble tilsynssaken avsluttet.

Det skulle imidlertid ikke gå lenge før kommunen igjen mottok bekymringsmeldinger fra naboer. Det hadde også dannet seg store vanndammer.

– Under vår besiktigelse oppdaget vi at tomten var fylt opp av steinblokker. Da tok vi kontakt med eieren, som sørget for nødvendig sikring.

Men i september oppdaget kommunen at tomten fortsatt ble bruk til oppfylling av steinmasser. Nå har Bris fått en siste frist. Hvis ikke begynner, taksameteret å tikke 3. november.

Ifølge kommunens saksbehandler, har de mottatt flere meldinger om at barn leker på tomta.