Historien om haren som ble funnet hengende i et tau ved Ågårdselva, var muligens død og er blitt brukt som rovfugl-åte.

Etter at SA på mandag skrev om Ie Olsens grusomme funn da hun var ute og gikk morgentur fredag morgen, har avisen mottatt mange reaksjoner fra folk som er forferdet over at noen kan gjøre noe slikt mot dyr. Flere av tilbakemeldingene som har kommet til SA bærer nærmest preg av lynsjestemning.

Men nå kan det tyde på at det ikke er snakk om et bestialsk dyredrap. En Sarpsborg-mann, som er en flittig bruker av turområdet, forteller til SA at han for et par måneder siden traff på noen ivrige naturfotografer i det aktuelle området.

- De fortalte meg at de hadde tatt med seg en hare som var trafikkdrept, og at de brukte denne som åte for å tiltrekke seg rovfugler som de håpet å få tatt bilder av. Jeg er ganske sikker på at disse var utenbys fra, og det er derfor ikke sikkert at de har fått med seg avisartikkelen og reaksjonene i etterkant, sier Sarpsborg-mannen.

- Det er grusomt hvis det er noen som har bundet fast haren mens den var i live, men jeg er ganske så sikker på at haren allerede var død da den ble bundet fast, sier Sarpsborg-mannen.