Det er stor aktivitet på byggefronten i Sarpsborg. Det bør borge for mange forslag på kandidater til Byggeskikkprisen 2003.

Vi ber publikum skjerpe blikket og se seg om etter objekter som kan kvalifisere til årets pris, eller til juryens hederlige omtale.

Prisen kan gis til alle typer bygg: Nybygg, påbygg, tilbygg eller rehabiliteringer.

Forutsetningen er at det er bygg som er eller blir ferdigstilt i løpet av inneværende år.

Formålet med prisen er å motivere til bedre byggeskikk.

Kandidater til prisen kan være huseier eller byggherre som på en fortjenstfull måte har gjennomført byggearbeider som tar hensyn til lokal byggestil og tradisjon og som er tilpasset distriktets eldre bygningsmiljø og kulturlandskap.

Tiltak som legger vekt på ressurs- og miljømessige forhold vil også komme i betraktning.

Forslag på kandidater sendes til Sarpsborg Arbeiderblad innen 1. desember.