Dette går fram av en rapport fra Arbeidstilsynet. Sarpsborg kommune innførte i 2001 den såkalte bestiller-utfører-modellen, en organisasjonsmodell som blant annet skulle gi klarere ansvarsforhold. Modellen innebærer at egne enheter - kommuneområdet eller bestilleren - bestemmer hvilke kommunale tjenester som skal leveres til hvilke personer. Så skal andre enheter - virksomheten eller utføreren - sørge for at tjenestene blir levert i henhold til det som er bestemt.

Er ofte uklart

Men ifølge rapporten fra Arbeidstilsynet er ikke dette alltid uproblematisk for dem som jobber i de såkalte kommuneområdene, der tilsynet er gjennomført.

- Ansatte beskriver at fordelingen av ansvar og oppgaver mellom kommuneområdene og virksomhetene ofte oppleves som uklart. Hvilke oppgaver skal virksomhetene selv utføre og hvilke oppgaver skal kommuneområdene utføre? heter det i rapporten.

Rådmann Einar Evensen kjenner seg slett ikke igjen i denne beskrivelsen.

- Bestiller-utfører-modellen har absolutt gjort ansvarsforholdene klarere. Jeg tror det er svært få ansatte som opplever det slik som beskrevet i rapporten, og gjør de det kan de bare spørre sjefen sin om hva deres ansvar er, sier Evensen.

Rådmannen er heller ikke særlig bekymret over at Arbeidstilsynet varsler at det vil bli gitt pålegg slik at uklare ansvarsforhold ikke skal være en belastning for de ansatte.

Frustrerende arbeidsmengde

Rapporten kritiserer imidlertid langt mer enn uklare ansvarsforhold. Ansatte i rådhuset føler blant annet at arbeidsmengden er på grensen til hva som er helsemessig forsvarlig, og de føler at de ikke har tid til å gjøre en faglig god nok jobb. Dette opplever de som frustrerende. Også her varsler Arbeidstilsynet at det kan komme pålegg, og da først og fremst om å kartlegge arbeidsintensiteten.

Heller ikke dette går særlig inn på rådmannen.

- Jeg er fullstendig klar over at det er stort press på dem som jobber i rådhuset. Og med de innsparingskravene kommunen har foran seg, vil det være sånn også i årene som kommer, sier Evensen.

Selv om Arbeidstilsynets rapport består av informasjon Evensen enten visste fra før eller han ikke tror stemmer, understreker han at han tar den alvorlig.

- Vi vil gå grundig gjennom den og komme med et tilsvar. Men jeg må innrømme at kommunens økonomiske utfordringer og de kuttene det vil medføre opptar meg en god del mer, sier Evensen.