I dag er det offentlig flaggdag. Det har Sarpsborg kommune glemt.

29. juli feires olsok - festen for Olav den hellige på hans dødsdag etter slaget på Stiklestad i 1030.

Før reformasjonen var olsok en av de viktigste helgenfester i Norge, og på grunn av Olavs spesielle posisjon i norsk historie ble den bevart som en nasjonal festdag også etter reformasjonen. Olsok er en av 13 offisielle flaggdager i Norge. Men i dag hadde Sarpsborg kommune rett og slett glippet på flaggdagen. Både foran rådhuset og på torget mangler flagget i rødt hvitt og blått mandag formiddag.

– Det er ikke ofte jeg legger meg flat, men i dag gjør jeg det. Vi drar ut med en gang og heiser flaggene, sier enhetsleder Tore Nilsen i kommunalteknikk i Sarpsborg kommune.

Han opplyser at det er vaktmesterne ved de respektive skolene som står for heisingen av flaggene ved skolene. På de resterende flaggstengene som tilhører kommunen er det brannvesenet som sørger for flaggingen.

– Dette er rett og slett en forglemmelse i ferietida, sier Nilsen, som hadde brannvesenet i sin nærhet da SA tok kontakt vedrørende flaggforglemmelsen.

Dermed kunne enhetslederen sørge for at brannvesenet sporenstreks rykket ut for å få flaggene til topps.