Krever møte med Støre om rus-kutt

MØTES IGJEN: Ordfører Sindre Martinsen-Evje hilste på helseminister Jonas Gahr Støre da grunnsteinen for Kalnes-sykehuset ble lagt ned i oktober. Nå vil ordføreren ta opp kuttet i rusomsorgen med Støre. (Foto: Jarl M. Andersen)

MØTES IGJEN: Ordfører Sindre Martinsen-Evje hilste på helseminister Jonas Gahr Støre da grunnsteinen for Kalnes-sykehuset ble lagt ned i oktober. Nå vil ordføreren ta opp kuttet i rusomsorgen med Støre. (Foto: Jarl M. Andersen)

Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

Sarpsborg og Fredrikstad må kutte dramatisk i sine tilbud til rusmisbrukere på avvenning. Nå vil ordførerne i kommunene ta saken inn for helseministeren. SA skrev forrige uke om at rådmannen ser seg nødt til å kutte 3 millioner kroner i rusomsorgen neste år. Det betyr i praksis at flere tilbud til rusmisbrukere, blant annet det vellykkede prøveprosjektet «Ut av rus - inn på tunet», legges ned fra årsskiftet.

Årsaken er, ifølge kommunesjef Kirsti Skaug, at et øremerket tilskudd fra staten tas bort i statsbudsjettet. Dermed har ikke kommunen lenger råd til å opprettholde tilbudene. Situasjonen er den samme i Fredrikstad. Totalt sett medfører bortfallet av øremerking at 10 millioner kroner forsvinner fra rusomsorgen i Østfold.

Behovet består

Saken har naturlig nok opprørt brukerne av tilbudene, men også på det høyeste politiske nivået har regjeringens grep vakt skarpe reaksjoner. Derfor har ordfører Sindre Martinsen-Evje og hans kollega i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, bedt om et møte med helseminister og partikollega Jonas Gahr Støre (Ap) i sakens anledning. Martinsen-Evje legger ikke skjul på at han ønsker øremerkingen tilbake slik at Sarpsborg og andre kommuner kan fortsette med rustiltakene.

– Det er ille nok at vi må si opp ansatte som en følge av dette, men brukerne kommer jo fortsatt til å være der. Behovet forsvinner ikke. Derfor er det viktig å gjøre regjeringen oppmerksom på hvilke følger dette vil få, sier ordføreren til SA.

Han sier at Sarpsborg kommune trolig kan klare å holde liv i ordningen i et mellomår dersom de får signaler om at øremerkingen vi være tilbake på statsbudsjettet neste år.

– Hvis vi ser at det kommer noe som vil rette opp disse skjevhetene, vil vi kunne klare å holde pusten neste år, sier han. Også stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) har engasjert seg i saken, og jobber opp mot finanskomiteen på Stortinget for om mulig å få omgjort regjeringens forslag.

Samhandlingsreformen

Da hun la fram sitt forslag til kommunebudsjett, sa rådmann Unni Skaar at hun også er bekymret for framtida til flere av de forebyggende tiltakene i samhandlingsreformen. Hun kritiserer regjeringen for ikke å ha fulgt opp intensjonene i reformen med midler. Sindre Martinsen-Evje er langt på vei enig med rådmannen og vil også ta opp dette med Støre.

– Sarpsborg har vært veldig progressive og vært tidlig ute med å ansette flere leger og jobbet med Helsehuset. Nå kan vi risikere at folkehelsearbeidet vårt faller bort fra 2014 fordi vi ikke får nok tilskudd fra staten, mener Martinsen-Evje. Han hadde i går ikke fått noen tilbakemelding fra Helsedepartementet.

Artikkeltags