Nominasjonskomiteen i Østfold Ap står på vrakingen av Thor Erik Forsberg når de i dag offentliggjør sitt foreløpige listeforslag til stortingsvalget 2013.

Innrømmet narkotikabruk

Forsberg ble vraket i forbindelse med at han innrømmet bruk av cannabis over en periode på åtte år, som han også først fortalte om gjennom SA. Stortingsrepresentanten hevder at narkotikabruken nå er et tilbakelagt stadium.

Til tross for den manglende støtten i nominasjonskomiteen har imidlertid Forsberg ønsket å ta opp kampen for renominasjon i Østfold Ap. Særlig har AUF støttet opp om hans kandidatur, selv om det har vært kjent at det også er uenigheter internt i ungdomspartiet. Blant annet har fylkesleder Sindre Lysø åpent fortalt at han ikke støtter Forsberg.

Siden nominasjonskomiteen vraket sarpingen i forrige runde, har den foreløpige lista vært ute til høring blant partimedlemmene. Disse har også kunnet føre opp inntil tre navn som ikke sto på lista.

Gjennom Facebook-siden Folk for Forsberg har tilhengerne hans oppfordret partimedlemmene til å føre opp hans navn på en av disse plassene.

Ingen unison støtte

Resultatet fra uravstemningen, som Østfold Ap også har offentliggjort i dag, viser at oppslutningen om Thor Erik Forsberg ikke er unison - heller ikke i AUF.

I ungdomspartiet er hele tre kandidater mer populære enn Forsberg, nemlig sarpingene Fredrik Bjørnebekk og Elise Waagen, samt mossingen Shakeel Rehman.

For hele Østfold Ap er Forsberg den 9. mest populære kandidaten, viser tallene. Samtidig er hans sterkeste rival, Marker-ordfører Stein Erik Lauvås, den som får flest stemmer i uravstemningen.

De som støtter Forsberg gjør det imidlertid helhjertet. Bakgrunnstallene viser nemlig at hele 90 av de 775 som stemte hadde sarpingen på førsteplass. Bare Svein Roald Hansen og Stein Erik Lauvås hadde flere førsteplasser enn sarpingen.

SA får opplyst at Thor Erik Forsberg ikke er tilgjengelig for kommentar i dag, men etter det vi har grunn til å tro vil ikke dagens nyheter gjøre at sarpingen trekker seg fra nominasjonskampen.

Samme argumentasjon

Nominasjonskomiteens leder, tidligere fylkesordfører Arne Øren, sier til SA at komiteen fremdeles mener at Forsbergs cannabisbruk er uforenlig med å sitte i landets lovgivende forsamling. Flertallet i komiteen har således lagt vekt på at det å røyke cannabis er en ulovlig handling.

- Det er ene og alene årsaken til vår innstilling, sier han.

Bare AUFs representant i komiteen stemte for å sette opp Forsberg på lista, på 3. plass.

At det er Lauvås som overtar Forsbergs plass er ikke overraskende. Han tapte en kampvotering mot nettopp Forsberg på nominasjonsmøtet før valget i 2009. Nå vil altså nominasjonskomiteen gi ham det som trolig er en sikker plass på Østfoldbenken.

- Han var til og med mer populær enn Svein Roald Hansen på uravstemningen, men vi har valgt å beholde vår listetopp. For øvrig stemmer de fem øverste nesten 100 prosent med resultatet av uravstemningen, sier Øren til SA.

- Hva sier du om oppslutningen om Thor Erik Forsberg i uravstemningen?

- Det skal ikke jeg kommentere. At han ikke har fått flere stemmer kan jo ha sin årsak i at vi i nominasjonskomiteen har gått ut som vi har gjort, sier Øren.

- Regner du med en kampvotering på nominasjonsmøtet den 8. desember?

- Vi får se på prosessen. Nå skal forslaget vårt til behandling i kommunepartiene, AUF og de fagligpolitiske utvalgene, og det vil fortsatt være mulig å fremme endringsforslag. Det er det også mulighet til å gjøre på nominasjonsmøtet, sier Arne Øren.

Her er listen fra nominasjonskomiteen:

1. Svein Roald Hansen, Fredrikstad

2. Irene Johansen, Moss

3. Stein Erik Lauvås, Marker

4. Wenche Olsen, Halden

5. Fredrik Bjørnebekk, Sarpsborg

6. Elise Waagen, Sarpsborg

7. Shakeel Rehman, Moss

8. Siri Martinsen, Fredrikstad

9. Jon Ivar Nygård, Fredrikstad

10. Inger Lise Skartlien, Rygge

11. Tomas Colin Archer, Moss

12. Cecilie Agnalt, Skiptvet

13. Trygve Westgård, Askim

14. Oddbjørg Strømme, Sarpsborg

15. Lars Pedersen Due, Halden

Dette er de som fikk flest stemmer i uravstemningen:

1. Stein Erik Lauvås

2. Svein Roald Hansen

3. Fredrik Bjørnebekk

4. Irene Johansen

5. Wenche Olsen

6. Elise Waagen

7. Shakeel Rehman

8. Thomas Collin Archer

9. Thor Erik Forsberg

10. Cecilie Agnalt

11. Jon Ivar Nygård

12. Inger Lise Skartlien

13. Siri Martinsen

14. Svein Olav Agnalt

15. Ellen Solbrække

16. Trygve Westgård

17. Hege Dubec

18. Oddbjørg Strømme

19. Bente Gulbrandsen

20. Kjell Løkke

21. Lars Pedersen Due