Det betyr at styret gir en delt innstilling til lokalpartiets representantskap neste uke.

Representantskapsmøtet skal avgjøre om lokallaget skal gå inn for å gi Thor Erik Forsberg (32) fire nye år på Stortinget eller ikke.

Før sommeren gikk samme organ inn for å gi ham ny tillit.

Seks lag går mot Forsberg

Om møtet, der valgte representanter fra hvert av de sju arbeiderlagene i kommunen samt AUF får stemme, vil være like jevnt er likevel usikkert.

Lokallagsleder Tor Egil Brusevold er blant dem som ikke mener Forsberg kan sitte på Stortinget etter at han sto fram med sin cannabisbruk tidligere i år. Han viser til at styrene i seks av de sju arbeiderlagene har samlet seg om nominasjonskomiteens liste.

Den gir Marker-ordfører Stein Erik Lauvås plassen til Thor Erik Forsberg.

– Samtidig har medlemmene i Østfold Ap gitt ham en 9. plass i uravstemningen, mens AUF-medlemmene har ham på 4. plass. Jeg synes det er et sterkt signal om hans posisjon, sier Brusevold.

– Hvor alvorlig er det for Sarpsborg Ap at styret er delt på midten i denne saken?

– Det er uheldig for Sarpsborg Ap at vi har blitt satt i denne situasjonen. Det synes jeg er trist. Når styret nå gir en delt innstilling kan også femteplassen som Fredrik Bjørnebekk er foreslått på, komme i fare, mener Brusevold.

– Hvordan påvirker dette samarbeidet i styret?

– Samarbeidet har gått bra til tross for omstendighetene. Som leder har jeg vært opptatt av at dette skal gå ryddig for seg.

Varsler sin avgang

Tor Egil Brusevold setter i realiteten vervet sitt som lokallagsleder på spill i denne saken. Overfor SA er han klokkeklar på at han ikke kommer til å fortsette dersom Forsberg får tillit på representantskapsmøtet neste uke.

– Hvis det skjer, må partiet se seg om etter en ny leder etter årsmøtet. Jeg kan ikke gå inn i valgkampen for å fronte en liste som jeg ikke er enig i, uttaler han.

Rune Holmen er et av styremedlemmene som ønsker Forsberg med videre. Han mener motstanden mot stortingsrepresentanten handler vel så mye om politikk som noe annet.

– Jeg tror det er noen grunnleggende misforståelser rundt hans syn på narkotikapolitikken. Han er ikke for fri hasj eller fri narkotika, men han mener samfunnet først og fremst må få opp et behandlingstilbud som fungerer, sier Holmen.

Han mener også alvorlighetsgraden i Forsbergs cannabisbruk er hausset kraftig opp, og minner om at samfunnets straffereaksjon ikke var verre enn et forelegg på 2.000 kroner.

– Det er mange av oss som har fått større bøter enn det. Gjør det oss uskikket til en slik jobb også? spør Holmen retorisk.