Dette er noe av konklusjonene i en omfattende helseundersøkelse Folkehelseprogrammet i fylket har utført - Østfoldhelsa 2004 som var utformet som en spørreundersøkelse. 41 prosent av yrkesaktive menn med lavere utdanning sier at de gjør tunge løft hver eneste dag.

Mer enn kvinnene

Undersøkelsen konkluderer med at de med lavest utdanning har det dårligste fysiske arbeidsmiljøet - og mennene sliter mer enn kvinnene. 41 prosent av mennene med grunn- eller videregående skole svarte at hverdagen består av tunge løft. Hver fjerde yrkesaktive mann sier at han er utsatt for støy hver eneste dag.

Totalt svarer også hver fjerde yrkesaktive at han eller hun har stillesittende eller monotont arbeid.

Østfold bærer fortsatt preg av å være et industrifylke. Nesten 20 prosent svarer at de er i kontakt med kjemiske stoffer hver uke, og situasjonen er verst for dem med lavest utdanning.

Mister arbeidslyst

Leder for Folkehelseprogrammet i Østfold, Arvid Wangberg, sier i en kommentar at vi tilbringer det meste av dagen på jobb, og det er klart at arbeidsmiljøet vårt har stor innvirkning på hvordan vi føler oss. Mobbing kan føre til depresjoner, og ensidige bevegelser kan gi belastningsskader. Støy kan føre til konsentrasjonsvansker, hodepine og spenninger i kroppen. Mange får belastningsskader av å jobbe ensidig foran dataskjermen.

- Det gjør at vi mister arbeidslysten, og sykefraværet øker, sier Wangberg.

Trives tross alt

Til tross for fysiske utfordringer viser undersøkelsen at østfoldingene trives på jobben: Flertallet rapporterer om et godt sosial arbeidsmiljø, og bare tre prosent oppgir at de blir mobbet eller trakassert på arbeidsplassen.