Mot 19 borgerlige stemmer ble Arbeiderpartiets 29 år gamle ordførerkandidat valgt som ordfører i periodens første bystyremøte torsdag kveld.

Det var ingen saker under møtet, bortsett fra godkjenning av lokalvalget og ulike valg. Blant dem valget på ordfører og varaordfører. Dermed var det Jan O. Engsmyr som ledet møtet fram til ny ordfører var valgt.

På bakerste benk

Da Sindre Martinsen-Evje hadde tatt plass på podiet, trakk Engsmyr seg tilbake og satte seg på bakerste benk.

Han bekrefter overfor SA at han nå trekker seg ut av politikken for godt.

– Det er noe som heter etterslep, og det har jeg mye av hjemme. Så nå skal jeg ta tak i det. Utover det har jeg ingen planer, sier Engsmyr til SA.

To verv

To verv blir han imidlertid ikke kvitt før til våren. Det gjelder vervet som nestleder i styret i Østfold Energi og vervet som styreleder i Borg Næring og Eiendom AS.

I begge selskapene er Sarpsborg kommune stor eier.