Nytt minibusstilbud i sentrum

FLERE RUTER: Rådgiver Solfrid Rød Olsen har konkrete planer for to nye Flexx-ruter i Sarpsborg sentrum. Disse skal erstatte dagens Grevlingruter.

FLERE RUTER: Rådgiver Solfrid Rød Olsen har konkrete planer for to nye Flexx-ruter i Sarpsborg sentrum. Disse skal erstatte dagens Grevlingruter. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Nytt busstilbud i Østre bydel, Alvim, Brevik og Lande.

DEL

1. juli kan beboere i deler av Sarpsborg sentrum få et unikt minibuss-tilbud.Østfold kollektivtrafikk har konkrete planer om å erstatte to av Grevlingrutene med Flexx.

– Vi har søkt samferdselsdepartementet om penger til et prøveprosjekt i Sarpsborg sentrum, opplyser rådgiver Solfrid Rød Olsen i Østfold kollektivtrafikk til SA.

Modell fra Göteborg

Den interne arbeidsgruppen for Flexx har vært på studietur til Göteborg, som har et tilsvarende tilbud i sentrum.

Konseptet som Solfrid Rød Olsen ønsker å sette i gang 1. juli, er i stor grad basert på modellen fra den svenske vestkystbyen.

– Vi har konsentrert oss om to områder; Østre bydel samt Alvim, Brevik og Nedre Lande. I disse områdene bor det mye eldre mennesker. Mange av disse har innvandrerbakgrunn og er uten førerkort. Ved å leie inn en minibuss på heltid, vil hver av sonene få et kollektivtilbud hver time til og fra sentrum.

Benytter bussholdeplasser

Siden det er et godt utbygd holdeplassnett i denne delen av sentrum, er det ønskelig at publikum bestiller reise fra sin nærmeste holdeplass. Det er ikke aktuelt å hente passasjerer på hjemmeadresse slik det er mulig med Flexx-ruta til Ullerøy.

– Alle turene vil gå om bussterminalen slik at det også blir enkelt å reise videre med andre busser, legger Solfrid Rød Olsen til. Østfold kollektivtrafikk fikk i fjor 3,8 millioner kroner til Flexx. Det er søkt en enda større pott for 2013. Rådgiveren håper det skal være mulig å få økt tilskuddet slik at konseptet i Sarpsborg sentrum kan komme i gang som planlagt til sommeren.

Utvidet tilbudet til Ullerøy

Pengene, som i fjor ble øremerket kollektivtrafikk i distriktene, resulterte i opprettelse av en lenge etterlengtet rute til Ullerøy.

– Responsen har heller ikke uteblitt. Tilbudet er underveis blitt utvidet med to rundturer på søndager. Vi har rundt 50 passasjerer i uka.

Ifølge Solfrid Rød Olsen er det også anledning for andre enn Ullerøy-beboere å bli med minibussen. Den kjører Haugeveien til Stasjonsbyen og videre til Ullerøy.

Alle som bor innenfor en radius på to kilometer fra denne traseen, kan benytte denne ruta. Varteig hadde en Flexx-rute. Den er videreført gjennom det ordinære busstilbudet. Til sommeren kommer det for øvrig en helt ny rute som folk i Solli kan få glede av.

Artikkeltags