Ønsker å hjelpe de unge

INVITERER SARPSBORG: Styreleder Inger-Christin Torp i Folkehelsa vil gjerne ha med Sarpsborg på et nytt forebyggende helseprosjekt for ungdom. (Foto: Johnny Helgesen)

INVITERER SARPSBORG: Styreleder Inger-Christin Torp i Folkehelsa vil gjerne ha med Sarpsborg på et nytt forebyggende helseprosjekt for ungdom. (Foto: Johnny Helgesen)

Artikkelen er over 5 år gammel

Et nytt prosjekt skal forebygge rusproblemer, kriminalitet og psykiske plager hos ungdom. Sarpsborg inviteres som første kommune til å bli med.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det er Østfoldhelsa som ønsker å sette i gang med det forebyggende arbeidet, som styreleder Inger-Christin Torp håper at skal bedre skoleprestasjonene blant de unge.

Hun viser også til en undersøkelse som er gjort blant Østfold-ungdom. Der oppgir så mange som 31 prosent av jentene og 13 prosent av guttene at de har symptomer på psykiske plager.

Hvert sjette barn

– I tillegg til utfordringene med psykiske plager, viser beregninger at opptil hvert sjette barn i Norge vokser opp med foreldre med et risikofylt alkoholkonsum. Vi vet at det kan føre til dårligere skoleprestasjoner, sier Torp, som også leder opplærings-, kultur- og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune.

– Rus, psykisk helse og kriminalitet henger ofte sammen og derfor ønsker prosjektet fokus på alle de tre områdene samtidig, legger hun til.

200.000 kroner i året Østfoldhelsa vil altså ha med Sarpsborg som første kommune i det nye prosjektet. Invitasjonen blir sendt ut i disse dager.

Ønsker raskt svar

– Vi ønsker at kommunen skal svare raskt, så vi kan komme i gang så fort som mulig. Hvis ikke Sarpsborg sier ja, vil vi spørre en av de andre Østfold-kommunene, understreker Torp.

Men skal Sarpsborg være med, krever Østfoldhelsa at kommunen bidrar med like mye penger som fylkeskommunen gjør. Det vil si 200.000 kroner i året i minst tre år.

I tillegg skal erfaringene spres og deles med de andre kommunene i fylket.

– Grunnen til at vi ønsker å ha med Sarpsborg er at kommunen har prioritert tilsvarende forebyggende arbeid også tidligere, sier Torp til SA. Prosjektet skal altså forebygge så vel psykiske sykdommer som rusmisbruk og kriminalitet.

– Elever som er syke, uopplagte eller har andre vanskeligheter i livet, har dårligere forutsetninger for å ta til seg lærdom. Vi må derfor bli flinkere til å se helse og utdanning i sammehneng, mener Torp.

Skal hjelpe kommunen

Østfoldhelsa ønsker at kommunen skal utvikle en helhetlig forebyggingsstrategi som begynner når barna blir født og varer helt til de er ferdig med videregående skole.

– Det som er positivt er at mange kommuner jobber aktivt med forebyggende arbeid i helsestasjoner, barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Utfordringen er et de ikke har laget sammenhengende strategier som er ment å gå over mange år. Men dette prosjtket skal hjelpe kommunene til å bli flinkere og samtidig frigjøre ressurer i en presset hverdag, sier Torp.

Artikkeltags