Inger Johanne Johansen og Karin Beckmann vil ikke stå på valglisten til Kristent Samlingsparti, men kommer seg ikke vekk fra den.

Kristent Samlingsparti i Sarpsborg har levert inn en valgliste med 13 navn. En av personene på listen er død. Fire har søkt Sarpsborg kommunes valgstyre om fritak. De har aldri ønsket å stå på denne listen.

Død i halvannet år

En har fått fritak da han er medlem av et annet parti. En søknad om fritak av helsemessige årsaker er ikke behandlet ennå. Men for Inger Johanne Johansen og Karin Beckmann er det ingen bønn. De må stå på listen. Valgloven er nemlig slik at man ikke kan nekte det med mindre man er medlem av et annet parti eller "ikke uten uforholdsmessig vanskelighet" vil kunne skjøtte et folkevalgt verv.

Inger Johanne Johansens samboer døde for halvannet år siden. Det har imidlertid ikke hindret Kristent Samlingsparti i å føre også ham opp på partiets valgliste. Kommunens valgstyre har naturlig nok strøket dette navnet fra listen.

Skrev under naboens liste

57-årige Inger Johanne Johansen synes det er lite hyggelig at hun er oppført på listen til et parti hun vet svært lite om, og som hun ikke kunne tenke seg å stemme på.

- Det må være en stor misforståelse, sier Johansen.

Årsaken til at hun har havnet på listen er trolig at hun og hennes samboer for tre år siden skrev under på en liste som naboen kom med.

- Naboen sa at han trengte to underskrifter for å kunne stille valgliste. Men jeg hadde aldri skrevet under hvis jeg hadde visst om dette, sier Johansen.

Johansen er usikker på om hun har fått noen henvendelse fra partiet om å stå på listen til det forestående valget. Men hun er sikker på at hun aldri har samtykket.

Tok en telefon

69-årige Karin Beckmann er også ført opp på Kristent Samlingspartis liste. Det kan ha sammenheng med at hun for noen år siden tok en telefon til Ivar Kristianslund, som da var aktiv i dette partiet.

- Jeg syntes han fikk så mye kritikk i avisene, og ringte for å støtte ham. Men senere syntes jeg han gikk for langt, og jeg ville ikke ha noe med ham å gjøre, sier Beckmann. Hun synes det er ubehagelig at hun må stå på denne valglisten, da hun sympatiserer med et annet parti.

- De kunne ha spurt meg, sier hun. Hun har trolig mottatt et brev fra Kristent Samlingsparti om saken, men ikke gitt noe aksept for å stå på listen.