For å framskynde utbyggingen av E6 har en løsning med bompenger vært nødvendig. Det har vi og de fleste politiske partiene i fylket støttet. Årsaken til støtten er at alternativet ville vært dramatisk på grunn av de mange alvorlige ulykkene på vegstrekningen. Forutsetningen for bompengeløsningen var at staten skulle dekke halvparten av utgiftene, bompengene resten.

Med det som foreslås i neste års budsjett, oppfylles dette ikke. Bompengeselskapet må ta opp nye lån for at utbyggingen ikke skal stanse opp. Resultatet blir at staten bidrar med 60 millioner og bompengeselskapet med 330 millioner. Det er meget langt unna forutsetningen om halvparten på hver.

Nå er det selvsagt lenge igjen av utbyggingsperioden, og staten har muligheter til å rette opp den skjevheten som har oppstått. Det er når prosjektet er sluttført at kostnadsdelingen skal være som avtalt. Det betyr imidlertid en betydelig opptrapping fra statens side senere. Med den kampen det vil være om vegmidlene i årene framover, frykter vi imidlertid at staten ikke vil være i stand til det. Nye prosjekt kan da gå foran et E6-prosjekt i Østfold, som bilistene er i ferd med å finansiere.

Den forrige samferdselsministeren og stortingsrepresentantene fra Østfold, fra alle partier, har nærmest slåss om å ta æren for forseringen av utbyggingen av E6. Blir resultatet som det nå ser ut, er det ikke mye ære igjen. Vi tviler ikke på at fylkets stortingsrepresentanter har stått på og kjempet for utbyggingen. Tidligere har vi gitt dem ros for det. Den kampgløden håper vi de nå tar med seg i nye runder for å sikre at staten oppfyller sin del av avtalen, og ikke dytter regningen over på bilistene.