Ikke nok med det. Den ferske helse- og miljøundersøkelsen som Folkehelseprogrammet har gjennomført i hele Østfold, avslører også at innbyggerne er svært tilfredse med kommunene sine.

Undersøkelsen, kalt "Østfoldhelsa 2004" viser at hele tre av fire østfoldinger opplever helsa si som svært god eller ganske god. Sarpingene er intet unntak i så måte.

Flertallet virker også veldig tilfredse med arbeidsmiljøet, som er svært viktig for å unngå helseproblemer.

En positiv debatt

I undersøkelsen er det stilt spørsmål om blant annet helse, røyk, alkoholforbruk, kosthold, fysisk aktivitet, arbeidsmiljø og livsstil.

- Vi håper undersøkelsen kan være med på å føre en mer nyansert og positiv debatt om Østfold-samfunnet og befolkningens helsetilstand. Noen grupper av befolkningen gir oss utfordringer, men i hovedsak er altså østfoldingene fornøyde med livet sitt og omgivelsene, sier leder av Folkehelseprogrammet, Arvid Wangberg.

Han understreker at denne rapporten er viktig for å få en pekepinn om hvor man bør sette inn det forebyggende arbeidet i tiden framover.

Færre røykere

- Skal vi trekke fram det positive fra undersøkelsen først, så må jo det være at østfoldingene jevnt over har en veldig god helse. Positivt er det også at antall røykere har gått ned, fastslår Kjetil Rødje, som er forsker ved Folkehelseinstituttet.

Men det er selvfølgelig også noen negative faktorer. Blant dem som har lav utdannelse er for eksempel helsetilstanden dårligere. Og vi blir altså stadig tyngre. I Sarpsborg er 11,7 prosent av befolkningen overvektige. Litt flere menn enn kvinner havner i denne kategorien.

- En annen nedslående oppdagelse vi gjorde var den store utbredelsen av psykososiale problemer blant unge kvinner. Langt flere jenter enn gutter oppga at de får utrettet mindre enn de kunne ønske på grunn av følelsesmessige problemer. Om lag fire ganger så mange jenter som gutter svarte at ofte er stresset i hverdagen, opplyser Rødje.

Noen resultater

Her er noen andre resultater fra undersøkelsen. Alle tallene gjelder for Sarpsborg:

35 prosent oppgir at de bruker fem timer eller mer per uke på middels anstrengende fysiske aktiviteter.

21 prosent svarer at følgende beskrivelser passer best for sine fritidsaktiviteter: Leser, ser på TV eller annen stillesittende aktivitet.

11,9 prosent oppgir at de er utsatt for luftforurensning i sin bolig.

25,4 prosent svarer at de er utsatt for støy fra gate, vei, tog eller fly.

62 prosent svarer at de helt sikkert kan regne med å få hjelp fra andre om de blir syke og har bruk for hjelp til praktiske gjøremål.

76 prosent svarer at de kulturtilbudet er bra på bostedet.

87,8 prosent oppgir at fritidsmulighetene er bra på bostedet.