Spillet starter for alvor i oktober 2006. Rådmannen legger da fram et forslag om at det heretter skal være eiendomsskatt på alle eiendommer i Sarpsborg, slik loven nå åpner for. Han foreslår videre at alle eiendommer skal omtakseres, noe som vil gjøre det mulig å øke eiendomsskatten kraftig, kanskje doble den.

Lover ikke å øke

Ordfører Jan O. Engsmyr (Ap) vet at forslaget kan bety bråk. Han har sett partifeller i Fredrikstad bli bombardert med egg etter å ha sendt eiendomsskatten i været. Nyheten om en omtaksering i Sarpsborg vil få innbyggerne her til å frykte et lignende skattesjokk.

I SA 4. oktober gjør Engsmyr det første trekket. Han sier ja til eiendomsskatt for alle, og begrunner det med rettferdighet. Han sier også ja til omtaksering for å få en ensartet taksering og fange opp endringer.

Men Engsmyr lover samtidig ikke å øke eiendomsskatten. Ekstrainntektene utvidelsen av grensene gir skal brukes til å redusere skatten for dem som betaler fra før med rundt 12 prosent. Dermed har han beroliget folket før det har rukket å bli opprørt.

I formannskapet 12. oktober har Stein Erik Westlie (Frp) mottrekket klart: Han sier nei til utvidelse av grensene og omtaksering, for siden Frp vil fjerne eiendomsskatten vil det være et skritt i gal retning. Han sier videre at han tror Ap vil bryte ordførerens løfte og øke skatten etter 2007-valget. Dermed bereder han grunnen for at eiendomsskatt skal bli valgkampsak.

Frp får med seg Høyre, KrF og Pp på sitt standpunkt i bystyret. I et påfølgende leserbrev skriver representanter for de fire partiene at sarpingene risikerer eiendomsskattesjokk i 2008. De viser til at Ap våren 2005 lovte ikke å øke skatten, men allerede samme høst benyttet muligheten til å øke den med 10 prosent.

Se hva de får til

Da disse fire partiene i juni presenterer sin samarbeidsavtale, er det å fjerne eiendomsskatten en hovedsak. Men da Stein Erik Westlie blir spurt av SA hvordan han skal spare inn de 90 millionene denne skatten gir kommunen årlig, har han ikke noe svar annet enn at velgerne får prøve de borgerlige og se hva de får til.

Da ser Engsmyr muligheten for et nytt mottrekk. I SA kaller han Westlies svar arrogant, og bedyrer at fjerning av eiendomsskatten ikke kan skje uten at det rammer innbyggerne kraftig. Med det legger han press på Westlie.

Så er vi i august 2007. I dagens SA varsler Stein Erik Westlie at mottrekket, en spareplan, kommer snart. Nærmere bestemt 4. september.