Gå til sidens hovedinnhold

Skilte menn er stresset

Artikkelen er over 16 år gammel

Ny Østfold-undersøkelse viser at skilte menn føler stress. Mer overraskende er det at skilte kvinner mer avslappet enn sine gifte medsøstre. .

Tusen mennesker i hver av Østfold-kommunen er tilskrevet med et spørreskjema. Nesten halvparten har svart på undersøkelsen. Det har gitt ny viten om hvordan menn og kvinner opplever livssituasjonen etter en skilsmisse

Overraskende

Det er som oftest kvinnene som bryter ut av ekteskapet. Det er derfor ikke overraskende at tidligere gifte menn oppfatter hverdagen som stressende i langt større grad enn menn som er gift eller samboende. Kvinner som ikke lenger er gift, opplever derimot hverdagen som litt mindre stressende enn kvinner som er gift eller samboende.

Dette siste forholdet blir karakterisert som et overraskende funn i den ferske undersøkelsen gjennomført av Folkehelseprogrammet i Østfold. Kartleggingen viser også at blant de tidligere gifte kvinnene oppgir 72 prosent at de har ganske god eller svært god helse. For tidligere gifte menn - enten skilt, separerte og enkemenn - er tendensen derimot en helt annen. Her opplever kun 55 prosent at deres helse er svært god eller ganske god. Tilsvarende andel blant gifte eller samboende er 76 prosent for både menn og kvinner.

Kjønnsperspektiv

Likestillingsombud Kristin Mile har studert Østfold-undersøkelsen og understreker at den viser hvor nødvendig det er å ha et kjønnsperspektiv også innen helseforskningen. Hun ønsker en oppfølging som viser hvorfor menn opplever samlivsbrudd som mer stressende enn kvinner. Hun lurer på om det har en sammenheng med kvinner og menns ulike livssituasjon etter bruddet. Samlivsbrudd er en dramatisk endring i livssituasjonen for begge parter, men menn får kanskje snudd livet sitt mer på hodet enn kvinner. Det er fortsatt slik at de fleste barn blir boende hos mor, mens far flytter ut av familien og ut av hjemmet.

- Jeg vil tro fraværet av daglig kontakt med egne barn oppleves som belastende for mange menn, sier Mile.

Skjev arbeidsdeling

I aldersgruppa 25-64 år oppgir 19 prosent av gifte eller samboende menn at de føler seg stresset i hverdagen. For skilte menn har andelen økt til 27 prosent. I samme aldersgruppe svarer 20 prosent av kvinnene at de føler seg stresset. For kvinner som ikke lenger er gift, er andelen sunket til 18 prosent.

Sosiolog Kjetil Rødje har ledet undersøkelsen og tror at en av forklaringene kan skyldes arbeidsdelingen i hjemmet.

- Det kan se ut som ekteskap og samboerskap virker stressreduserende for menn og stressframkallende for kvinner. Vi ser ikke bort fra at dette kan bekrefte forestillingen om at det fortsatt er mor som gjør mest i hjemmet. Et samlivsbrudd skaper med arbeidsbelastning for far. Dessuten takler kvinner samlivsbrudd bedre enn menn.