Gå til sidens hovedinnhold

Skittentøyvask i tingretten

Artikkelen er over 18 år gammel

Luften i rettssal to var fortettet og dårlig. Men klimaet partene mellom var enda surere da tidligere- og nåværende Fremskrittspartipolitikere møttes i Sarpsborg tingrett i går.

Det ble ikke vasket særlig rent under første dag av den tre dager lange rettslige skittentøyvasken mellom de utmeldte Frp-erne Jørn Lasse Stang og Roy Vidar Heia og Frp-medlemmene Stig Tore Nordberg, Jon Jæ ger Gåsvatn og Ulf Leirstein.

De to førstnevnte føler seg ærekrenket av de tre andre. Derfor har de anlagt privat straffesak mot dem. Heia og Stang vil ha flere utsagn de tre har kommet med kjent døde og maktesløs. Og de vil ha penger for den tort og svie de mener utsagnene har påført dem.

Underslag og utroskap
De angivelige ærekrenkelsene ble fremmet, blant annet gjennom medier, i 1999. De stygge ordene skal ha falt da Stang, Heia og andre i den tidligere fylkestingsgruppa vedtok å overf øre 200.000 kroner av gruppas midler til en planlagt stiftelse.

Nå ble aldri opprettet noen stiftelse.

Men den påtroppende fylkestingsgruppa med Nordberg, Gåsvatn i spissen og mente pengene ble holdt utenfor deres kontroll i lang tid. Av den grunn skal uttalelser som økonomisk utroskap, underslag og tett opp til underslag være nevnt. Uten at de saksøkte av den grunn mener at de i klartekst har insinuert noe sånt.

- Jeg sa det vil være opp til en eventuell rett å finne ut om det dreier seg om et underslag. Det synes jeg Stang og Heia må tåle for sin håndtering saken, sa Nordberg. Han var den eneste av de berø rte partene som fikk anledning til å snakke for seg i går. Til gjengjeld fikk prosessfullmektigene tale desto mer. Omtrent hele dagen gikk med til advokatenes innledningsforedrag.

Hardt skyts
Og fra dem ble det fremsatt hardt verbalt skyts. Skyts, som for utenforstående ikke lot til å ligge spesielt tilbake for uttalelsene som danner grunnlaget for selve søksmålet.

I sin stevning skal for eksempel saksøkernes advokat, Per Danielsen, ha karakterisert de saksøkte som despoter som i et diktatur. Som eksempel p å det siste er nazi-Tyskland nevnt.

Dette fikk i sin tur de saksøktes advokat, Dag Olav Riise, til å hevde at det i virkeligheten er hans klienter som er ærekrenket.

- I tillegg har Heia beskyldt Nordberg for tyveri, tordnet en offensiv Riise, som heller ikke nølte med å bruke ord som bevisst kuppforsø k. Dessuten gjentok han det samme som hans klient Leirstein er saksøkt for å ha uttalt:

- Så nær underslag det er mulig å komme. Man vedtok å opprette en stiftelse ved å føre folk bak lyset, sa advokaten.

Møte
For ifølge Riise hadde blant andre Stang og Heia, bevisst, sørget for at verken Nordberg eller Gåsvatn var til stede på møtet der vedtaket om stiftelse ble gjort. Dette ved at innkallingen kom tett opp til møtet, og at punktet om stiftelse ikke sto på dagsorden.

- Roy Vidar Heia har hevdet at stiftelse-saken ikke var nevnt fordi forslaget først kom opp under selve møtet. Dette stemmer overhodet ikke. Heia kontaktet Fylkesmannen angående informasjon om stiftelser flere dager før møtet. Til møtet kom han med skjemaer han hadde fått tilsendt av Fylkesmannen. Derfor vil jeg kalle det Heia og Stang bedrev et bevisst kuppforsøk, forklarte Riise.

Det er dommerfullmektig Harald Kvarme og to meddommere som utgjør tingretten. De får jobben med å skille hva som eventuelt er æ rekrenkende eller i den uforsonlige striden mellom gamle partifeller.