Skuffet over finansministeren

UFORSTÅENDE: Ingjerd Schou stiller seg fortsatt uforstående til at flytebryggene i Olseng Marina og fire andre steder i Sarpsborg skal skattlegges. (Foto: Tobias Nordli)

UFORSTÅENDE: Ingjerd Schou stiller seg fortsatt uforstående til at flytebryggene i Olseng Marina og fire andre steder i Sarpsborg skal skattlegges. (Foto: Tobias Nordli)

Artikkelen er over 9 år gammel

Fem lokale marinaeiere får heller ingen hjelp av finansminister Sigbjørn Johnsen.

DEL

Stortingsrepresentant fra Østfold, Ingjerd Schou (H) hadde håpet på politisk drahjelp av Johnsen.Men heller ikke finansministeren virker særlig interessert i å bidra til en nærmere avklaring.

Er svært skuffet

Ingjerd Schou legger ikke skjul på at hun er svært skuffet over svaret hun har fått fra sin politiske motstander. Det er langt og ifølge henne svært ullent.

- Nå virker det som om nesten alt kan skattlegges, sukker en oppgitt Schou overfor SA etter å ha lest svaret hun har mottatt av Sigbjørn Johnsen.

Sarpsborg er den første kommunen i landet som skriver ut eiendomsskatt på flytebrygger.

Høyre-representanten misliker sterkt eiendomsskatten som nå også rettslig rammer marinaeierne i Skjebergkilen.

Ingjerd Schou har nylig stilt finansministeren flere spørsmål angående bryggeskatten i Skjeberg.

Forskjell på sjø og land

Ikke minst har hun vært opptatt å spørre om den prinsipielle forskjellen på landbaserte friluftsaktiviteter og friluftsliv på sjøen og i skjærgården som rettferdiggjør både moms og eiendomsskatt.

Sigbjørn Johnsen finner det ikke naturlig å kommentere den konkrete rettstvisten som det refereres til i spørsmålet fra Høyre-representanten

Han mener at hva som skal anses å være omfattet av eiendomsbegrepet i eigedomsskattelova, vil måtte bero på en konkret vurdering i de enkelte tilfeller.

- Det vil i mange tilfeller kunne være glidende overganger mellom gjenstander som åpenbart faller utenfor eiendomsbegrepet, og gjenstander som i varierende grad må anses å være tilstrekkelig fast tilknyttet den faste eiendom.

Avklares i rettsapparatet

Sigbjørn Johnsen peker videre i sitt svar på at en fullstendig og uttømmende angivelse av hvilken type objekter som skal falle utenfor og innenfor lovens anvendelsesområde, vil ikke være mulig.

- Som en følge av dette vil det i tvilstilfelle kunne være behov for avklaring av grensedragningene gjennom rettspraksis, slår han fast.

Akkurat det siste synspunktet stiller Ingjerd Schou seg undrende til.

- Jeg savner en politisk vurdering. Finansministeren hadde her en enestående mulighet til å tydeliggjøre om flytebrygger skal skattlegges eller ikke. Utrolig at avgjørelsen slik jeg tolker svaret overlates til rettsapparatet, bemerker hun.

Artikkeltags