Opposisjonen og de fleste politiske kommentatorene er opptatt av å framstille Åslaug Hagas avgang og derpå følgende ommøblering i regjeringen, som en betydelig svekkelse av den. Det er på kort sikt riktig. I forhold til neste års stortingsvalg, var imidlertid endringene nødvendig hvis de rød-grønne skal ha noen som helst mulighet til ny seier.

Det er verdt å merke seg at opposisjonen ikke går til angrep på Stoltenbergs regjering fordi den ikke leverer de politiske varene i tråd med Soria Moria-erklæringen. Tvert om innrømmes det at det politiske regnskapet er ganske godt i så måte. To store problemområder finnes imidlertid. Sykehusdriften og løftet om å fjerne fattigdommen.

Særlig det første har vært med på å gi slitasjeskader i regjeringskollegiet. At en dreven politiker som helseminister Sylvia Brustad nærmest melder pass og ber om avløsning, er en illustrasjon på problemene regjeringen står overfor i deler av helsepolitikken. Med en sliten helseminister kunne sykehusproblemene blitt den store tapersaken.

Om det kan bli en vinnersak, er selv etter omrokeringene et stort spørsmål. Problemene er ikke få. Vi har sett at ikke minst kampen mot og mellom sterke profesjoner i sykehussektoren, er hard. Hvis noen i Arbeiderpartiet skal ha muligheter i løpet av et år å gjøre noe i den kampen, må det være den tøffe, men joviale, Bjarne Håkon Hanssen. Hva han kan klare kan bli helt avgjørende for valgresultatet.

Nødvendigheten av å gjøre noe bekreftes av at samtidig som ommøbleringen skjer, viser en meningsmåling for første gang at Høyre og Fremskrittspartiet har flertall sammen. Antydninger om det har kommet tidligere, men nå er det en reell mulighet som valgresultat.

Det skaper en helt ny situasjon, som blant annet blir en utfordring for Høyre. Våger de å ta det politiske skrittet å gå i regjering alene sammen med Frp? Det vil i så fall bety å bryte båndene til tidligere partnere, og det vil bli det nærmeste vårt land kan komme et politisk jordskjelv.

For den mest storkjeftete politikeren for tida, Venstre-leder Lars Sponheim, kan det også bli et problem. Da havner hans parti sammen med resten av sentrum i skyggenes dal. Det var neppe det han så for seg da han lyste Frp i bann for kort tid siden.