I forbindelse med at alle skjenkebevillinger i Sarpsborg skal fornyes, har kommunen fått inn totalt 59 søknader. Rådmannen anbefaler formannskapet å innvilge 58 av dem, og avslå én. Dette er søknaden fra Torvets Kebab Grill, et gatekjøkken som i dag har bevilling til å skjenke øl på to uteserveringsområder på torget i Sarpsborg.

Fra politiet

Ifølge kommunens egne retningslinjer skal gatekjøkkenlignende steder i utgangspunktet ikke få skjenkebevilling. To kontroller utført av Securitas har også avdekket kritikkverdige forhold ved dette stedet, som for eksempel at personer nyter medbrakt øl der. Det er imidlertid forhold ved innehavernes vandel som er avgjørende for at rådmannen nå ikke vil fornye skjenkebevillingen.

- Vi har fått nye opplysninger fra politiet vedrørende to personer som er sentrale i driften av stedet. Det gjelder saker der forelegg er vedtatt. Ifølge alkoholloven skal det legges vekt på slike forhold ved vurdering av skjenkebevilling, sier Hilde Øisang, saksbehandler for skjenkesaker i Sarpsborg kommune. Hun vil ikke gå nærmere inn på hva disse forholdene består i, men opplyser at de ikke har direkte med driften av stedet å gjøre.

Innehaverne har selv foreslått kun å ha ølservering på området bak gatekjøkkenet. Men rådmannen innstiller på fullt avslag. SA har ikke klart å komme i kontakt med innehaverne for kommentar.

Risikerte avslag

Også enkelte av de 58 øvrige søkerne har stått i fare for å få avslag, og da primært på grunn av skatterestanser. Hilde Øisang opplyser imidlertid at disse nå har betalt ned så mye av det de skyldte i skatt at rådmannen ikke anbefaler å nekte bevilling.

Det er imidlertid ikke alle de 58 som har fått alt slik de ønsker. Rådmannen vil nok en gang si nei til Quality Hotel og Badelands ønske om skjenking i badeland. Stedene Jafs og Borregaard Golfklubbs Golfkro får dessuten ikke skjenke brennevin til vanlig, kun til sluttede selskap.

I tillegg til 58 skjenkebevillinger, anbefaler rådmannen å gi salgsbevilling for øl til 44 butikker. Det er samtlige som har søkt om dette.

Formannskapet skal etter planen behandle søknadene 6. mai. Behandlingen blir muligens utsatt i påvente av at tider for uteservering blir avklart.

Se rådmannens liste over hvilke bedrifter han ønsker å gi skjenkebevilling i onsdagens SA