- Å ta Musikk Instrument Akademiet med i statsbudsjettet, er en mulighet, sier Rolf Reikvam. SV-politikeren er leder for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og har taler stadig MIAs sak overfor stortingskolleger.

Politisk press

Reikvam hevder å ha både Frp og Ap med seg i ønsket om å opprettholde Musikk Instrument Akademiet som skole. Han har dessuten vært i flere møter med departementet.

- Jeg har gjort flere forsøk på å snakke med dem om saken, det er tross alt de som skal avgjøre den. Det jeg kan gjøre er å legge politisk press på dem.

Det var under et skolebesøk på Musikk Instrument Akademiet at Rolf Reikvam fikk øynene opp for den private musikkskolen. Siden har han vært der flere ganger, og har blitt en trofast støttespiller for den etter hvert nedleggingstruede utdanningsinstitusjonen.

- MIA gir et unikt utdanningstilbud, som jeg er opptatt av å ta vare på, sier han.

- Det er veldig uheldig hvis det skulle smuldre bort.

Negativt departement

Han sier han opplever departementet som "negative" i forhold til skolen.

- Det er nesten forunderlig hvor vanskelig det er å få jobbet gjennom denne saken, sier han.

- Det er helt tydelig noen sterke motkrefter et sted i systemet.

Rolf Reikvam mener det viktigste nå er å sikre MIA.

- Så får vi heller se i hvilken form skolen fortsetter. Det er behov for å få mer struktur på saker og ting, og samtidig må det skje noe på ledelsesplan, sier han.

Likevel velger han å tro på ledelsen ved Musikk Instrument Akademiet.

- Jeg tror ikke det er trikset med elevtallet på MIA, sier han, men understreker at det dreier seg om tro. Han vet ikke.

Han er også overbevist om at ingen har skodd seg på skoledriften.

- Det er ikke snakk om at åpenbar fusking, men rot, sier han.

- Og mye av det er allerede ryddet opp i, sier han.

Hvis departementet trekker tilbake statstilskuddet til MIA for godt, ligger ballen ifølge Reikvam i Stortinget.

- Hvis det ikke har foregått noen ulovligheter der, føler jeg meg trygg på at skolen vil overleve, sier han.