1. april forsvinner ytterligere 11 årsverk.

Våren 2008 fikk 22 personer - mange med lang fartstid - beskjed om at de var overtallige.

Mandag kom nok en sjokkmelding til Telenor-ansatte i Kirkegaten i Sarpsborg sentrum.

Legger ned en avdeling

– Da ble det orientert om at ledelsen hadde bestemt seg for å legge ned en avdeling med 11 ansatte, opplyser plasstillitsvalgt Vivi-Ann Olsen i El & IT Forundet til SA.

Også arbeidstakerorganisasjonen Negotia har medlemmer som blir berørt. Allerede 1. april skal avdelingen i Sarpsborg, som jobber med salg av teleløsninger til mindre bedrifter, legges ned. Og innen uka er omme gjennomføres det individuelle omstillingssamtaler.

Kom som et sjokk

Beskjed kom som et sjokk på de berørte. Ingen viste noe om planene til administrasjonen.

Tillitsvalgte hadde fått signaler i forkant og har jobbet aktivt for å få ledelsen til å omgjøre beslutningen. Omorganiseringen innebærer at en avdeling på Gjøvik blir oppbemannet med seks årsverk. Ansatte i Sarpsborg kan melde seg til disse stillingene, men plasstillitsvalgte i de to forbundene tror det ikke er aktuelt for noen å gjøre det.

– Pendling til Gjøvik er utelukket. Jeg tror heller ikke flytting er et alternativ, hevder Linda Andersen i Negotia.

Mangelfullt grunnlag

Forbundene har hver for seg gått sterkt imot at arbeidsplasser flyttes fra Sarpsborg.

Grunnlaget for beslutningen om bemanningsreduksjonen er ifølge plasstillitsvalgte mangelfull.

Forstår reaksjonene

Informasjonssjef Anders Krokan i Telenor har ingen problemer med å forstå reaksjonene til ansatte. i Sarpsborg.

– Det er under to år siden det forrige gang var nedbemanninger. Men denne gangen er det en helt annen avdeling som rammes, sier informasjonssjefen i en kommentar til SA. Han understreker at Telenor nå skal redusere på den aktuelle salgsvirksomheten.