I Østfold bor det mange mennesker på relativt lite areal. Samtidig er fylket blitt landets mest ulvetette. Slikt blir det konflikter av.

Minst tre flokker

Tidligere i vinter slo forskere fast at det i Rakkestad er etablert en hel ny familiegruppe med firbeinte rovdyr. Den har fått navnet Linneklepp-flokken og er trolig helnorsk.

Fra før er det registrert minst seks ulver i Halden. Disse tilhører to ulike flokker, som opererer på begge sider av svenskegrensen.

Men mer kan komme. For den siste tiden er det gjort flere ulike ulveobservasjoner i Sarpsborg. den siste av et enkeltdyr ved Sandbekk. Dyret spankulerte ute på jordet ved huset til Hans-Erik Groth.

To ved Oppsjø

Kent Johansen er leder av jegeravdelingen i Skjeberg og Omegn Jeger- og Fiskeforening (SOJFF.) Han kan fortelle om sikre spor av flere ulver.

– Ved Oppsjø er det sporet to forskjellige ulver. Sporene var av ulik størrelse, og avføringsprøver er sendt til Høgskolen i Hedmark. Vi er sikre på at det to dyr har vært i området Oppsjø, Grinerød og Rokke. Og vi mistenker sterkt at den ved Sandbekk er et tredje dyr, sier Kent Johansen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Må jaktes på

Johansen ser at også ulven har livets rett i norsk natur. Men har liten sans for at lille Østfold skal være landets mest ulvetette fylke.

– Vi mener det er flere dyr i Norge enn det myndigheten oppgir. Det blir rapportert om mange observasjoner, men flere av dem ser ikke ut til å bli rapportert videre. Det er trist, synes Kent Johansen. Som i likhet med mange andre vil ha en aktivt forvaltning av ulvestammen.

– Bestandsmålet er for lengst nådd. Derfor er det på tide med jakt på ulv. Hvilket også vil føre til at den trekker seg mer unna områder, der det ferdes mye folk.

Kan dø ut

For SOJFFs medlemmer får tilstedeværelsen av de eksotiske rovdyrene konsekvenser.

– Vi disponerer store jaktarealer i Skjeberg. Men ulveflokker i Halden og Rakkestad og en mulig ny etablering her, vil ingen lenger slippe hundene sine i de lokale skogene. Dersom ulven overtar helt frykter jeg at hele vår forening vil dø ut, sier Johansen..

– Men det er ikke bare jegere som får merke ulven. Sauebøndene i Skjebergdalen går også en usikker tid i møte. Mange som lever i distriktene vil få en forringet livskvalitet. Jeg savner for øvrig et engasjement fra Sarpsborgs ordfører i denne saken. Andre berørte ordførere har vært på banen i lang tid, konstaterer Kent Johansen.