LO-sekretær i Østfold, Ulf Lervik, er ikke overrasket over konklusjonene i Østfoldhelsa 2004. Mannfolkene er tradisjonelt tilknyttet mekaniske bedrifter og industrifag. Dessuten er byggevirksomheten stor i fylket. Kvinnene er i serviceyrker og i omsorgssektoren.

- De som jobber i produksjonen bruker mye kropp - de selger egen kropp - og det skal ikke skje på tilbud, sier Lervik. Det har likevel skjedd mye i industrien med automatisering og datastyring som letter arbeidet.

- Utfordringen framover er å skape et inkluderende arbeidsliv. Her skal det være plass for mennesker som ikke makter å yte 120 prosent, men som må ha tilrettelegging eksempelvis for 60 prosents stilling. Vi kan snakke om graderte sykemeldinger osv. Målsettingen er å få folk til å stå lenger i arbeid. Det krever samarbeid mellom tillitsvalgte og bedriftsledelse. De tillitsvalgte vet hvor skoen trykker, sier Lervik som peker på at 700.000 mennesker i dag er på "trygd" i Norge - som arbeidsledige, uføre og sykemeldte.

Nok en utfordring er mobbing på arbeidsplassen. Lervik er fornøyd med at bare tre prosent i undersøkelsen føler seg mobbet - men det er likevel tre prosent for mye.

- Det er viktig at folk trives på jobb. Da er det avgjørende med gode arbeidsavtaler, sier Ulf Lervik og peker på 6. juni som en dato som innvarsler et mer brutalt arbeidsmiljø. Da trumfet Frp og regjeringspartiene gjennom revisjon av Arbeidsmiljøloven. Endringene åpner for midlertidige ansettelser, svekkelse av ansettelsesvernet, 13-timers arbeidsdager og en dobling av antall overtidstimer til 400 uten å konferere med tillitsvalgt.

- Dette endrer maktforholdene i arbeidslivet radikalt og skade klimaet mellom partene, sier LO-sekretær Ulf Lervik.