Tunevannet vokser

2011: Her er den samme brygga i 2011. Bare i løpet av et par år han vannstanden økt betraktelig. (Foto: Sissel Kjellsen)

2011: Her er den samme brygga i 2011. Bare i løpet av et par år han vannstanden økt betraktelig. (Foto: Sissel Kjellsen)

Artikkelen er over 7 år gammel

Vannstanden har steget med to meter de siste årene - noe som skaper problemer for mange.

DEL

Tunevannet er i ferd med å sluke strender, påler og brygger. I løpet av få år har vannstanden steget med to meter. Den stadig voksende innsjøen påfører blant annet Sarpsborg Roklubb problemer.

Utløpsbekk gror igjen

- At vi ikke lenger kommer tørrskodd ut på bryggene våre, og at pålene vi har satt ned i forbindelse med regattaer blir borte, er kanskje ikke det største problemet. Verre er det at strendene blir borte, og at trolig også vannkvaliteten ytterligere forverres. Den høye vannstanden må jo nødvendigvis også medføre mer avrenning fra jorder, og dermed også mer tilførsel av næring til alger. Hvilket er trist så lenge det brukes en del penger på andre tiltak for å redusere tilførselen av fosfor. Problemet er at utløpsbekken ved Stenbekk er i ferd med å gro igjen. Det er også slik at Nordic Paper på Greåker ikke lenger tapper så mye produksjonsvann som tidligere. Derfor er kommunen nødt til å ruste opp utløpsbekken slik at vannstanden reguleres ned, sier den gamle rokjempen Svein Thøgersen.

Skal på befaring

OL-sølvmedaljøren fra München i 72 er ikke den eneste som er bekymret for den høye vannstanden i det som har blitt betegnet som en perle, men som nå er blitt et vann i økologisk ubalanse. Flere naboer og grunneiere har også reagert på at Tunevannet går over sine bredder.

Og i rådhuset i Sarpsborg har alarmklokkene nå begynt å kime.

- Vi skal ha en befaring ved Stenbekken (utløpet) i løpet av få dager. Kommunen har flere ganger utbedret denne, men vi ser likevel en tendens til oppstuving av vann ved rørene ved Bekkhus og i et fjellparti oppstrøms reguleringsdammen. Administrativt har vi flere ganger snakket om utbedring av utløpet kombinert med et annet damanlegg som sikrer rask uttapping i flomperioder. Befaringen vi nå skal ha, vil gi oss kunnskap om hva vi kan gjøre for ytterligere utbedringer av utløpsbekken, forklarer miljøvernsjef Charlotte Iversen.

Tett på vei

Nordic Paper har for øvrig en konsesjon på uttapping av 2,3 millioner kubikkmeter vann per år, men har de siste 10 årene kun tappet 500.000 kubikkmeter årlig.

Ifølge Charlotte Iversen har ikke den høye vannstanden og de siste ukers store nedbørsmengder satt fangdammene nord for Tunevannet ut av funksjon.

Men om vannet stiger ytterligere er snart også veien, noen hundre meter nord for Bekkhus, under vann.

Artikkeltags