- Avveiningen har vært om det skal være opp til den enkelte skole å avgjøre dette spørsmålet, eller at det skal være et generelt forbud. Tilbakemeldingene fra skolene viser at det er et overveiende flertall for å innføre forbud mot røyking på skolenes område - også der fylkeskommunen leier, sier Haga.

Saken har vært til omfattende høring. Her har både skoleledelse og elevråd fått uttale seg, eller det er de ansatte lærerne som har kommet med sine betraktninger. Lokalt er Kalnes videregående i dag ikke røykfri, og elevrådet er negativt til et generelt forbud.. Ved Borg videregående er det i dag ikke røykfritt. Ledelsen ved skolen er kritisk til et generelt forbud, mens tillitsvalgte i Utdanningsforbundet er positive. Greåker videregående er røykfri. Elevrådet ønsker ikke generelle regler, men stiller seg bak dagens forbud.

Fylkesrådmann Atle Haga sier at det ikke er kommet tilbakemeldinger fra St. Olav videregående skole. Inspektør Rolf Hansen kan imidlertid opplyse at skolen og området er røykfritt på andre året. Det er riktignok satt opp askebegre på et egner sted utenfor selve skoleområdet for å unngå nedsøpling hos naboene.